Primăria Titești nu a procedat la transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe efectuate, în perioada anilor 2018-2019

miercuri, 13 octombrie 2021

 

Conform concluziilor Curții de Conturi, Primăria comunei Titești, județul Vâlcea, nu a procedat întotdeauna la transmiterea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a notificărilor cu privire la achizițiile directe efectuate, la termenul trimestrial, în perioada anilor 2018-2019. Entitatea a efectuat plăți în sumă totală de 50 mii lei pentru lucrări de investiții și reparații curente neexecutate, la care se adaugă accesorii în sumă de 8 mii lei. Școala Gimnazială Comuna Titești a efectuat plăți în avans în sumă de 4 mii lei fără a recupera la data de 31.12.2019 această sumă pentru bunurile nelivrate la acea dată.

Referitor la obiectivele de investiții noi cuprinse în lista de investiții, anexă la bugetul aprobat pentru anii 2018 și 2019, s-a constatat efectuarea de cheltuieli de capital, fără a avea la bază documentația tehnico-economică aprobată de către autoritatea deliberativă, Consiliul Local Titești. Efectuarea de înregistrări contabile eronate cu privire la evidența unor cheltuieli, obiecte de inventar și modernizări ale activelor fixe, în sumă de 11 mii lei. Neevidenţierea în contul activelor fixe a obiectivului de investiţii „Reabilitare și eficientizare parțială sistem de iluminat stradal în comuna Titești” finalizat, recepţionat și dat în folosinţă, fiind menținut nejustificat în contul de imobilizări corporale în curs de execuție. Garanţiile de bună execuţie a contractelor încheiate de Primăria comunei Titești, constituite în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractelor de achiziţii, aflate în sold la data de 31.12.2019, nu au fost evidențiate în conturi speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor legale. Primăria comunei Titești nu a înregistrat în evidența contabilă participațiile în valoare de 1 mie lei pe care le deține la capitalul social al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubrizare Vâlcea.

La nivelul Primăriei comunei Titești controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel: nu au fost elaborate și implementate proceduri operaţionale; nu s-a elaborat Programul de dezvoltare a controlului intern; fișele posturilor nu au fost actualizate. Nerespectarea prevederilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul etapelor de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor. Nu au fost stabilite, înregistrate și încasate venituri ale bugetului local din impozitul pe clădiri, în valoare de 4 mii lei, urmare a neaplicării prevederilor Codului fiscal. La nivelul Școlii Gimnaziale Comuna Titești decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar s-a făcut cu nerespectarea, în totalitate, a prevederilor legale, suma achitată nelegal în anul 2019 fiind de 5 mii lei, la care au fost calculate accesorii în sumă de 1 mie lei.

Nivelul veniturilor salariale brute acordate lunar secretarului general al unității administrative teritoriale a fost mai mare decât nivelul indemnizației brute lunare a viceprimarului, valoarea abaterii constatate fiind de 31 mii lei. În anul 2019, Primăria comunei Titești a efectuat plăți pentru cheltuieli care nu sunt destinate desfășurării activității entității, în valoare totală de 3 mii lei, ca urmare a faptului că după data de 01.08.2019, data înființării Serviciului de Alimentare cu Apă Titești, nu au fost efectuate demersurile legale pentru licențierea și funcționarea acestuia. La nivelul Primăriei comunei Titești, s-a plătit din bugetul local o amendă contravențională, fără a se recupera de la persoanele răspunzătoare contravaloarea acesteia, valoarea abaterii fiind de 2 mii lei, sumă formată din valoarea amenzii contravenționale plătite din bugetul local de 1 mie lei, la care se adaugă accesorii calculate până la data auditului în sumă de 1 mie lei. În perioada 2018-2019, la Primăria comunei Titești s-au efectuat plăți, fără legătură cu activitatea instituției și fără documente justificative care să ateste scopul cheltuirii sumelor, în valoare de 1 mie lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe