|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

În acest an, primarul din Dăești, George Popolan, dispune de un buget local estimat la nivelul de 6,7 milioane de lei 

popolan gheorghe candidat

 

În anul 2021, primarul din Dăești, George Popolan, dispune de un buget local estimat la nivelul de 6,7 milioane de lei. Pentru acest mandat, primarul comunei Dăești, George Popolan, are o listă de investiții și anume: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-IV Sânbotin şi amenajarea terenului aferent; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare străzi pe raza comunei Dăeşti; Modernizare străzi pe raza comunei Dăeşti – Asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apelor pluviale în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea; Extindere, reabilitare şi modernizare reţea de apă potabilă în comuna Dăeşti; Extindere, reabilitare şi modernizare reţea canalizare în comuna Dăeşti; Extinderea sistem de supraveghere; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modrnizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local pe raza localităţii Dăeşti; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare Centru Social la Şcoala Primară din satul Băbueşti; Reconversia şi reutilizarea terenului cu vegetaţie forestieră din zona Bazei Sportive Muscel – crearea unui Parc de Aventură – zonă de agrement şi recreere; Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în comuna Dăeşti; Creşterea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare reţea gaze naturale; Extinderea reţea alimentare cu energie electrică în punctele „Capul Piscului”, „Laz”, precum şi în satele Sânbotin, Fedeleşoiu şi Băbueşti; Modernizare drumuri comunale DC 17, DC 18, DC 19 în comuna Dăeşti; execuţie puţ forat Teren Sport Valea Albă şi în punctul „Sub-dos”, cătun Fuereşti; Creşterea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare terenuri de joacă pentru copii în satele Dăeşti, Sânbotin şi Fedeleşoiu; Lucrări de refacere drumuri afectate de calamități; Achiziţionare utilaje (buldoexcavator, tarctor, miniîncărcător); Creşterea atractivităţii comunei Dăeşti prin înfiinţarea unui Parc Industrial în zona Sânbotin, Fedeleşoiu; Construirea de drumuri agricole de exploataţie în fondul funciar agricol în comuna Dăeşti, etc.

Leave a Response