|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean a decis înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Troianu, cu 50 locuri 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Troianu (CIA Troianu) fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea. Centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi cu o capacitate mai mare de 50 de locuri aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se află în proces de restructurare. Conform metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 878/30.10.2018 în vederea obţinerii avizului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat.ă în baza aplicării ultimei Fişe de evaluare a beneficiarilor serviciilor rezidenţiale şi prelucrării informaţiilor obţinute, la nivelul centrelor rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC Vâlcea, au fost identificaţi un număr de 343 beneficiari care necesită servicii de tip CIA, aceştia fiind persoane adulte cu dizabilităţi pentru care au fost identificate nevoi de menţinere a potenţialului personal, iar ca pentru procesul de restructurare a centrelor rezidenţiale de tip vechi cu o capacitate mai mare de 50 locuri să se finalizeze, este necesară dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale oferite persoanelor adulte cu dizabilităţi prin înfiinţarea unor centre de îngrijire si asistentă în subordinea DGASPC Vâlcea pentru a putea prelua beneficiarii centrelor supuse restructurării/reorganizării care necesită servicii care urmăresc menţinerea potenţialului personal.

În aprilie, DGASPC Vâlcea a transmis CJ Vâlcea nota de fundamentare nr. 21654 din 01.04.2021 privind necesitatea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Troianu, cu capacitate de 50 locuri situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, fără personalitate juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. Prin înfiinţarea acestui centru ar permite transferarea unor beneficiari din centrele cu o capacitate mai mare de 50 de locuri supuse restructurării, după cum urmează: 12 beneficiari vor fi transferaţi din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Băbeni; 18 beneficiari vor fi transferaţi din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Băbeni; 14 beneficiari vor fi transferaţi din Centrul de îngrijire şi asistenţă Zătreni.

Leave a Response