|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va realiza investiţia „Reabilitare clădire internat – Liceul Tehnologic Forestier” 

descărcare

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2021, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire internat – Liceul Tehnologic Forestier” şi indicatorii tehnico-economici (deviz general), la valoarea totală de 3.631.067 lei fără TVA. „Lucrările de interventie propuse asupra clădirilor sunt necesare pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu educaţional care să le ofere confortul minim, siguranţă şi să le permită desfăşurarea unui proces instructiv-educativ eficient. De asemenea, se urmăreşte implementarea unor masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de creştere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect, precum si crearea de facilitati prin adaptarea accesului in clădire si pentru persoanele cu dizabilitati. Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitatile de invatamant va duce la imbunatatirea condiţiilor de viata a elevilor si cadrelor didactice. Constructia a fost realizata in anul 1981, avand funcţiunea de internat. In prezent la parterul clădirii functioneaza 5 sali de clasa iar la etajele 1,2,3 sunt camere de locuit pentru elevi, fiecare palier de pe etaj avand o camera de studiu si o camera pedagogica.

Necesitatea unor lucrări de reabilitare, care fac obiectul documentaţiei (DALI), apare in contextul dorinţei prelungirii duratei de serviciu a clădirii, prin realizarea următoarelor lucrări: creşterea performantei energetice a clădirii internat, care este parte integranta a Liceului Tehnologic Forestier, precum si reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea spatiilor, in condiţiile asigurarii si menţinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii; reparaţii instalatii de încălzire, finisaje superioare la pardoseli si tavane in sălile de clasa de la parter, etaj 1, etaj2, in holurile si in grupurile sanitare aferente acestora, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii; conformarea clădirii din punct de vedere al securitatii la incendiu; realizarea unui acoperiş tip şarpanta cu invelitoare, avand in vedere infiltraţiile din ultimul timp prin terasa existentă”, se arată printre altele în referatul de aprobare al Primăriei Râmnicului.

Leave a Response