|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Compania APAVIL rămâne profitabilă: numai anul trecut a obținut un profit brut de 1,1 milioane euro 

apavil-715x400-1

 

În luna mai, acţionarii SC Apavil SA au aprobat situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 în baza raportului de activitate al administratorilor pe anul 2020 şi a raportului auditorului financiar, precum și repartizarea profitului net realizat în anul 2020 la SC Apavil SA, în sumă de 4,67 milioane de lei, după cum urmează: 98.454 lei pentru constituirea de rezerve pentru facilitarea fiscală, reprezentând profit reinvestit; 4,57 milioane de lei pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor şi comisioanelor. AGA de la SC Apavil SA a respectat toate formalităţile necesare pentru convocarea adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, astfel cum a fost republicată şi modificată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de actul constitutiv al societăţii şi s-a avut în vedere că nici unul dintre acţionari nu s-a opus la convocarea AGA.

Anul trecut, SC Apavil SA a realizat o cifră de afaceri de 64 milioane de lei, venituri de 72,2 milioane de lei și un profit brut de 5,5 milioane de lei (1,1 milioane de euro). Situaţiile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare. Datele din situaţiile financiare anuale ale SC Apavil SA corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 1026/21 octombrie 2020. Cheltuielile nedeductibile ale SC Apavil SA, situate la nivelul sumei de 762.365 lei, au următoarea componentă: ajustări pentru clienţi incerţi 70.393 lei; provizioane pentru litigii 134.606 lei; provizioane pentru terminarea contractului de muncă conform CCM, 20.754 lei; provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate 487.965 lei; amortizare aferentă surplusului din reevaluare 13.257 lei; pierderi tehnologice peste limita legală 13.221 lei; alte cheltuieli nedeductibile 20.569 lei; cheltuieli de sponsorizare sau burse învăţământ dual 1.600 lei.

La data de 31 decembrie 2020, activele imobilizate ale SC Apavil SA, în valoare rămasă de 169,76 milioane de lei, au următoarea structură: imobilizări necorporale (58.935 lei), imobilizări corporale (167 milioane de lei), active financiare (2,33 milioane de lei).

Leave a Response