|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea, convocat în ședință ordinară să aprobe prima rectificare de buget din acest an 

Radulescu juramant

 

La data de 28 mai, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Judeţul Vâlcea şi UAT Oraşul Ocnele Mari pentru realizarea proiectului „Bază balneoclimaterică de tratament – Ocnele Mari”; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea evitării acumulării de stocuri şi pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilităţii redistribuirii produselor contractate, în cadrul Programului pentru şcoli al României şi nedistribuite, în situaţia suspendări cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, din Judeţul Vâlcea, în anii şcolari 2020-2021 si 2021-2022; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum şi aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Comuna Costeşti, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Costeşti, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Oraşul Horezu, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Comuna Dăeşti, Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Dăeşti, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru ai contractului de asociere; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 1 Băbeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în oraşul Băbeni, Calea lui Traian nr.161, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică nr. 2 Băbeni, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în oraşul Băbeni Calea lui Traian nr. 128, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 109 din 21.04.2021; proiect de hotărâre de modificare a Anexei privind Lista indicatorilor proiectului „întărirea capacităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19″, cod SMIS 140457, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 74 din 31 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response