|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

IPS Varsanufie: Domnul Ilie Băjan – promotor al prieteniei și al conlucrării pentru binele comun 

fb_img_1618136574328-725x379

Domnul Ilie Băjan – promotor al prieteniei și al conlucrării pentru binele comun

Cu multă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a domnului Ilie Băjan, un promotor consecvent al prieteniei și un mărturisitor al credinței prin săvârșirea binelui și într-ajutorării semenilor.

Iubit de cei din jur şi de familia sa, domnul Ilie Băjan rămâne în memoria tuturor cel care şi-a dedicat întreaga viaţă familiei și proiectelor de binefacere, având conştiinţa datoriei împlinite. Înțelept și mereu încrezător în realizarea unor proiecte de anvergură necesare comunității în care a trăit, a rămas pentru familie, prieteni și apropiați, un model de demnitate și de înțelegere profundă a rolului vieții, prețuind și apărând valorile morale în societate.

Domnul Ilie Băjan s-a născut la 2 decembrie 1953, în comuna Lădești, în familia binecredincioșilor săi părinți Savian și Victoria. După absolvirea studiilor primare, gimnaziale și liceale, a urmat cursurile Facultății de Metalurgie în cadrul Institutului Politehnic din București.

În anul 1979 s-a căsătorit cu doamna Alexandrina, farmacist de profesie, trăind în dragoste și bună comuniune, devenind prin cuvintele și exemplul lor mărturisitori ai credinței și virtuții în fața copiilor dăruiți de Dumnezeu. Încredințat fiind de sprijinul familiei la începutul oricărui proiect, a avut o ținută morală demnă, devenind un model de soț și tată pentru generația tânără.

Valorile moștenite de la părinții și străbunii săi le-a așezat ca temelie a educației celor doi fii, Mihai-Alexandru și Gabriel-Savian, după îndemnul Sfintei Scripturi: „învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe XXII, 6). A reușit astfel să transmită acestora și familiilor lor principii precum hărnicia și bunătatea, cumpătarea și smerenia, munca unită cu rugăciunea. Roadele virtuților împărtășite s-au descoperit prin încrederea pe care a acordat-o și de care s-a bucurat din partea celor doi fii ai săi la momentul în care a gândit ca proiectul, inițiat și dezvoltat împreună cu doamna Alexandrina încă din anul 1991, Farmaciile Băjan, să fie așezat în responsabilitatea acestora.

A fost un om dăruit de Dumnezeu cu multă înțelepciune și a căutat să împărtășească și celorlalți din darurile pe care le-a primit. A preferat să rămână discret atunci când a sprijinit ctitorirea unor mănăstiri și biserici, a ajutat la restaurarea și înfrumusețarea altora, ori a inițiat cu multă generozitate activități filantropice pentru orfani, bătrâni, oameni nevoiași. El însuși credincios şi bun, a păstrat o neclintită nădejde în dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, încredințându-se din cuvintele psalmistului că „cei ce nădăjduiesc spre Domnul sunt ca Muntele Sionului; nu se vor clătina în veac” (Psalmul CXXIV, 1).

Casa i-a venit un spațiu al dărniciei, prilejuită în mod cu totul aparte de bucuria momentelor petrecute alături de nepoții săi: Eliana, Sofia, Cezar și Iosif, a căror formare și educare o privea cu mult drag, dar și cu o atenție deosebită.

Trecerea sa din această viață reprezintă o durere profundă pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, însă sufletul său merge la Dumnezeu însoțit de mulțimea faptelor sale bune, în rugăciunile noastre, rămânându-i recunoscători pentru binele făptuit prin dragostea arătată semenilor.

În aceste momente de întristare, Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletul lui în Împărăţia Sa împreună cu drepţii întru nădejdea Învierii de obşte!

Veșnica lui pomenire!

† Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului

Leave a Response