|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Luni, 15 martie, acționarii SC Chimcomplex SA vor aproba completarea obiectului de activitate al Sucursalei din Râmnicu Vâlcea 

4-oltchim-mfax

 

Luna trecută, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 15 martie 2021. La adunare au dreptul să participe acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 3 martie 2021, considerată ca dată de referinţă. Ordinea de zi a ședinței AGA este următoarea: aprobarea completării sau modificării Cap. II Obiectul de activitate al societăţii din actul constitutiv al SC Chimcomplex SA, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învăţământ n.c.a.” şi actualizarea actului constitutiv al societăţii în acest sens; împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii să semneze forma actualizată a actului constitutiv al societăţii cu toate completările sau modificările efectuate; aprobarea completării obiectului de activitate a SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea (cu următoarele coduri CAEN: 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a., 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală, 8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată); mandatarea lui Victor Avram, director Operaţiuni al SC Chimcomplex SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea, să semneze în numele şi pe seama societăţii înscrisurile necesare înregistrării şi autorizării acestor activităţi; aprobarea datei de 8 aprilie 2021, ca dată de înregistrare, adică de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 5/2018.

Acţionarii SC Chimcomplex SA îşi pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale; ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale menţionate în convocatorul iniţial. Potrivit Regulamentului nr. 5/2018, fiecare acţionar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

(Petre Coman)

Leave a Response