|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Primăria Stoeneşti va realiza investiția „Lucrări de punere în siguranţă a bazinelor de apă din satul Piscu Mare, punct Jgheabu” 

Dumbrava Stoenesti

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2020, a aprobat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Interventie (DALI), indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma întocmirii DALI, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de punere în siguranţă a bazinelor de apă din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, estimat la suma de 560.000 euro. Încă din vara acestui an, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a depus la Compania Naţională de Investiţii proiectul privind asfaltarea ultimilor 11 kilometri de drumuri comunale. În luna august, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de punere în siguranţă a drumului DC 156 Bârlogu-Băile Govora” pe o lungime de 350 metri. Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2020, a adoptat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si devizul general, pentru obiectivul de investitii „Înfiinţare sistem de distributie gaze naturale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 44,3 milioane de lei. În satul Dobriceni, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, reabilitează căminul cultural cu bani din bugetul local. Prin Hotărârea nr. 23/2020, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma elaborarii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri săteşti în lungime totală de 11,1 km în comuna Stoeneşti judeţul Vâlcea”, la suma de 15,9 milioane de lei. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, potrivit legii. S-a mai decis suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Leave a Response