|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Daniela Oteșanu a depus la Parlament un proiect de lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată 

Otesanu-e1488991203962-300x200

 

Zilele trecute, deputatul PSD Daniela Oteșanu a depus la Parlament un proiect de lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată. În expunerea de motive se arată că proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unei indemnizaţii de scurtă durată, pe o perioada de 12 luni de la ridicarea stării de urgenţă pe teritoriul României, salariaţilor cărora li se modifică programul normal de lucru cu un program de muncă redus, de către angajator, în temeiul art.41 alin(3) lit.f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încasând venituri mai mici decât salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Din motive economice, companiile pot înregistra muncă de scurtă durată, de exemplu în cazul crizei economice generată de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 sau dacă orele de lucru trebuie reduse temporar din cauza unui eveniment inevitabil. Scopul muncii de scurtă durată este de a permite angajaţilor să continue să lucreze chiar în cazul unei pierderi temporare de muncă. De asemenea, companiile vor evita concedierile şi îşi vor menţine salariaţii. Angajatorul, pentru a-şi deconta sumele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de scurtă durată, trebuie să facă dovada unor scăderi de venituri, de activităţi şi/sau de producţie, care au dus la pierderea de contracte de muncă ale angajaţilor. Astfel, el trebuie să facă dovada motivelor economice care au dus la reducerea programului de muncă, precum şi că evenimentul nu poate să fie evitat. De asemenea, trebuie să facă dovada că cel puţin 1/3 din numărul total de angajaţi şi-au pierdut mai mult de 20% din venitul salarial, precum şi că există o pierdere temporară de muncă. Sumele pentru indemnizaţia de scurtă durată se plătesc la cererea angajatorului, care trebuie să depună un set de documente la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia se află sediul social sau punctul de lucru. Indemnizaţia de scurtă durată se plăteşte de către angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar acesta solicită decontarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Indemnizaţia de scurtă durată este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asigurătorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul indemnizaţiei de scurtă durată este de 60% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, neîncasat ca urmare a reducerii programului de muncă, respectiv de 70% în cazul angajaţilor care au cel puţin un copil. Sumele pentru fiecare angajat al cărui program de muncă este redus se plătesc către salariat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în caz contrar angajatorul fiind amendat contravenţional sau penal.

Leave a Response