|joi, octombrie 6, 2022
 • Follow Us!

Acționarii Chimcomplex vor aproba prelungirea până la data de 23 august 2021 a mandatului administratorului Ștefan Vuza 

Stefan Vuza Chimcomplex

 

Consiliul de administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu sediul in Onești, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 24.08.2020. La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 12.08.2020, considerata ca data de referinta. In situatia in care la data de 24.08.2020 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 25.08.2020, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordine de zi cuprinde:

 1. Prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2021, a mandatului domnului administrator Vuza Stefan si a mandatului domnului administrator Cojoc Iuliu-Liviu, a caror mandate expira la data de 23.08.2020.
 2. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al caror mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.
 3. Revocarea doamnei Von Derenthall Ilinca din functia de administrator al societatii si descarcarea sa de gestiune ca urmare a expirarii mandatului in data de 23.08.2020.
 4. Numirea unui nou administrator al societatii in locul doamnei Von Derenthall Ilinca pentru un mandat de 1 an. Lista cu persoanele propuse se va afla la dispozitia actionarilor putand fi completata pana la data de 06.08.2020.
 5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite pentru o perioada de 1 an, precum si a contractului de mandat incheiat cu administratorul nou ales pe o perioada de 1 an.
 6. Aprobarea datei de 11.09.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
 7. Aprobarea datei de 10.09.2020, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.
 8. Împuternicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu sediul in Onești, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 24.08.2020. La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 12.08.2020, considerata ca data de referinta. In situatia in care la data de 24.08.2020 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 25.08.2020, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Ordine de zi cuprinde:

 1. Prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2021, a mandatului domnului administrator Vuza Stefan si a mandatului domnului administrator Cojoc Iuliu-Liviu, a caror mandate expira la data de 23.08.2020.
 2. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al caror mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.
 3. Revocarea doamnei Von Derenthall Ilinca din functia de administrator al societatii si descarcarea sa de gestiune ca urmare a expirarii mandatului in data de 23.08.2020.
 4. Numirea unui nou administrator al societatii in locul doamnei Von Derenthall Ilinca pentru un mandat de 1 an. Lista cu persoanele propuse se va afla la dispozitia actionarilor putand fi completata pana la data de 06.08.2020.
 5. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite pentru o perioada de 1 an, precum si a contractului de mandat incheiat cu administratorul nou ales pe o perioada de 1 an.
 6. Aprobarea datei de 11.09.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
 7. Aprobarea datei de 10.09.2020, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.
 8. Împuternicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Leave a Response