|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a adoptat documentaţia de urbanism privind prelungirea Splaiului Independenței din Rm. Vâlcea 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 aprilie 2020, a aprobat documentaţia de urbanism „PUZ şi RLU – Prelungire Splaiul Independenței”, beneficiar Primăria Râmnicului. Termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism este de trei ani de la data aprobării acesteia. Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparţin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentaţiei de urbanism.

În referatul Primăriei Râmnicului se menționează următoarele: „Având in vedere asigurarea continuitati si coordonări demersului administraţiei publice locale privind susţinerea dezvoltări urbanistice a municipiului, corelat cu Planul de Mobilitate Urbana si avand la baza prevederile Planului Urbanistic General al municipiului, aprobat, a fost initiata elaborarea PUZ – Prelungire Splaiul Independenței. Avand in vedere dinamica de dezvoltare inregistrata in ultimul timp in zona de vest a oraşului datorata in special calitatii deosebit de ofertante a mediului natural se impune, in cel mai scurt timp, corelarea parametrilor de calitate a potenţialului urbanistic al acestei zone prin elaborarea unui Planul Urbanistic Zonal care sa reglementeze in principal situatia infrastructurii deficitare a circulaţiilor si transporturilor prin crearea unui traseu carosabil nou prevăzut prin PUG municipiu, pozitionat in continuarea Splaiului Independentei de la inflexiunea spre intersectia cu str. Ştirbei Voda pana la strada Corneliu Tamaș – Pod Morilot. Aceasta prelungire carosabila a Splaiului Independentei apare figurata in PUG municipiu in secţiunea reglementari urbanistice – organizarea circulaţiei si transporturilor si a fost propusa ca o varianta de acces spre oraşul Băile Olanesti, rezultata in urma alalizei multicriteriale a infrastructurii circulaţiei la nivelul oarsului.

Terenul studiat în suprafaţă de 8,85 ha se află în intravilanul municipiului si este format parţial din proprietati private si parţial proprietatea publica a statului si a municipiului”.

(Petre Coman)

Leave a Response