|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

Gheorghe Dumbravă: Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat bugetul pe anul 2020 la suma de 22,73 milioane lei 

Dumbrava Stoenesti

 

Luna trecută, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat bugetul local pentru anul 2020 la suma de circa 22,73 milioane de lei, precum și lista de investiții a comunei Stoeneşti pentru anul 2020. Din excedentul bugetului local înregistrat anul trecut, Primăria Stoenești a alocat recent suma de circa 4 miliarde de lei vechi pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Stoenești”. Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis în luna octombrie anul trecut achiziţionarea unui număr de 600 de pubele pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei Stoeneşti, cu respectarea cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a spus că este pe lista de finanţare a Fondului de Dezvoltare şi Investiţii proiectul pentru asfaltarea a 6,2 kilometri de drumuri comunale. În luna august 2019, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis acordarea unui sprijin financiar elevilor din localitate care participă la concursuri școlare și sportive. De asemenea, s-a mai decis și achiziționarea și instalarea unor panouri solare pentru căminele culturale din satele Stoenești și Dobriceni, dar și achiziționarea și amplasarea a 4 panouri indicatoare la intrările și ieșirile din comuna Stoenești. În luna iulie, Primăria Stoeneşti a aprobat actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popeşti și Gruiu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”, la suma de peste 3 milioane de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum și suportarea din bugetul local a comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii. Încă de anul trecut, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Asfaltare drumuri de interes local în satele Stoenești, Mogoșești (DC 160 B) și Dobriceni, în lungime de 2,2 km”.

Leave a Response