|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Primăria Malaia a aprobat proiectul „Modernizare şi extindere infrastructură rutieră şi edilitară în Săliştea, Malaia şi Ciungetu” 

tolea_gabriel

 

Prin Hotărârea nr. 42/2019, Consiliul local al comunei Malaia a aprobat indicatorii tehnico-economici faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi extindere infrastructură rutieră şi edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu” la suma de 765.000 euro cu TVA. Finanţarea obiectivului de investiţii se va asigura din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Programul Naţional de Dezvoltare Locală, bugetul local şi din alte fonduri legal constituite potrivit legii. Obiectivul de investiţii este aprobat la finanţare în etapa PNDL II, cu o valoare alocată de la bugetul de stat în sumă de 5.690.418 lei. În luna august, primarul din Malaia, Gabriel Ţolea, a declarat că va amenaja trotuare pe o lungime de 0,5 km pe marginea drumului naţional. În acest an sau anul viitor, cu bani din bugetul local, primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea, va construi un pod în satul Ciunget, pentru care se va aloca suma de peste 22.000 euro. Încă din primăvara acestui an, primarul Gabriel Țolea a semnat contractul de lucrări la proiectul privind alimentarea cu apă la Sălişte şi Ciunget: „S-a definitivat licitaţia din luna februarie, a câştigat o firmă din Vâlcea, şi sperăm să fie un constructor serios, pentru a realiza lucrarea. Pentru satul Sălişte trebuie înlocuită toată reţeaua, care este făcută de acum 50 de ani. La Ciunget, trebuie făcute inclusiv captarea, bazinele de apă şi tot ce mai implică alimentarea cu apă”. Consiliul local al comunei Malaia, întrunit în şedinţă ordinară din data 28 februarie 2019 a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliștea, Malaia şi Ciungetu, comuna Malaia”, la valoarea de 2,66 milioane de lei. Tot Consiliul Local Malaia a mai adoptat în luna aprilie bugetul local pe anul 2019, care prevede venituri în sumă de 4,6 milioane de lei, din care 3,3 milioane de lei vor fi venituri proprii. La începutul acestui an, primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea, a prezentat public o scrisoare adresată locuitorilor privind activitatea desfășurată în anul 2018.

Leave a Response