|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat în ședință să aprobe rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

La data de 29 noiembrie, de la orele 12, va avea loc ședinţa ordinară a Consiliului Local al Râmnicului, cu următoarea ordine de zi: rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019; rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2019; rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal Ariel pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica “Ion Dumitrescu” pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019; aprobarea numărului şi cuantumului burselor de performanţă, a burselor de merit – pentru media generală 10- şi a burselor de ajutor social, pentru semestrul I al anului şcolar 2019 – 2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sens giratoriu intersecţia Calea lui Traian cu strada Posada”; aprobarea Devizelor Generale Actualizate pentru „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice – 7 (şapte) blocuri de locuinţe”; aprobarea Devizelor Generale Actualizate aferente Proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Rm. Vâlcea: bl. M.V. Popescu, Bl. C11, Bl. 10, BI.21, Bl. P7, Bl. C3, Bl. A36/2, Bl. A14”; modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Caietul de sarcini – “Descrierea traseelor” şi a Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – “Programul de transport”; aprobarea “Programului anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de operare” şi a “Planului de marketing” pentru anul 2020, pentru serviciul de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea; acceptarea donaţiei unui imobil – teren cu destinaţia de drum public; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/150/22.12.2004 privind transmiterea în folosinţă gratuită Episcopiei Râmnicu Vâlcea a unei suprafeţe de teren; prelungirea duratei contractului de asociere în participaţiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas; prelungirea contractului de închiriere nr. 38091/2013 încheiat cu societatea Curierul AGC SRL; modificarea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale la Depozitul de Deşeuri Feţeni; aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul mimim garantat, cu modificările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil; modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2018, aşa cum a fost modificat şi completat, referitoare la aprobarea contractării unui împrumut de trezorerie în valoare de 7.732.000 lei; modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal Ariel, începând cu 01.12.2019.

Leave a Response