|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

Bani în plus de la Primăria Râmnicului pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

bani

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis recent rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învătământ preuniversitar de stat pentru anul 2019, în plus cu suma de 140.000 lei la Titlul II Bunuri şi servicii, ajungând la valoarea totală de 4.161.900 lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/25 aprilie 2019 fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019, cu o valoare totală de 3.245.000 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Ulterior, bugetul a fost rectificat în plus cu suma de 776.900 lei şi a ajuns la valoarea totală de 4.021.900 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

Următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar de stat solicită majorarea veniturilor proprii, încasate din contribuţia preşcolarilor pentru grădiniţă, a elevilor pentru internate şi cantină: Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu 1.800 lei; Seminarul Teologic Sf. Nicolae 67.000 lei; Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia 30.000 lei; Grădiniţa cu Program Prelungit Traian 20.000 lei. Totodată, prin adresa nr. 2152/26.09.2019, Şcoala Gimnazială nr. 10 a solicitat transferul excedentului Grădiniţei cu Program Prelungit Ostroveni 1 în sumă de 21.154 lei, în contul acesteia, conform HCL nr. 8/22.01.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2019-2020.

Leave a Response