|joi, ianuarie 27, 2022
  • Follow Us!

Constructia căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea se va realiza in… 100 de ani! 

gaura-neagra-a-cfr-calea-ferata-valcele-ramnicu-valcea-costa-1000-dolari-pe-zi-fara-sa-fie-functionala-230263

 

Referitor la întrebarea unui parlamentar vâlcean, formulată luna trecută, având ca subiect „Construcţia liniei noi de cale ferată Vâlcele – Râmnicu Vâlcea”, Ministerul Transporturilor a comunicat următoarele: „În luna februarie 2019, CFR, în calitate de beneficiar şi SECOL SA România, în calitate de antreprenor, au semnat actul adiţional nr. 8 la contractul de lucrări pentru construcţia căii ferate Vâlcele – Râmnicu Vâlcea, în care părţile au convenit să se delimiteze faza de proiectare, de faza de execuţie lucrări. Astfel, activităţile care urmează a fi realizate de Antreprenor, potrivit Contractului, vor fi împărţite în două etape: etapa de proiectare, constând în elaborarea de către Antreprenor a Documentelor Antreprenorului şi obţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei de Construire; etapa de execuţie, constând în realizarea de către Antreprenor a Lucrărilor de Construcţie. În prezent, CFR constată necesitatea modificării soluţiilor tehnice din Studiul de Schimbare a Soluţiilor Tehnice, asimilat studiului de fezabilitate, aprobat în CTE – MT în anul 2007, conform observaţiilor Inginerului şi a schimbărilor survenite în reglementările, normele, standardele tehnice aplicabile, astfel că se impune revizuirea. În anul 2019, CFR SA a solicitat Antreprenorului SECOL SA România ca în propunerea de program sau grafic de activităţi pe anul 2019 să se respecte ordinea activităţilor de elaborare a documentelor antreprenorului, observaţiile Inginerului şi modificările legislaţiei naţionale în domeniu, respectiv HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice , astfel: revizuirea Studiului de Fezabilitate (Studiu de Schimbare a Soluţiilor Tehnice); obţinerea de Certificate de Urbanism (CU) şi a avizelor conform cerinţelor CU; demararea procedurilor în vederea obţinerii Acordului de mediu. După aprobarea noilor indicatori tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern, urmează a fi parcurse următoarele etape: elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor; obţinerea de Autorizaţii de Construire; elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie. În urma rectificării bugetare prin OG nr. 12/2019, la data de 17 septembrie 2019 Ordonatorul principal de credite – Ministerul Transporturilor a aprobat Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la buget pe anul 2019, cu noile alocaţii repartizate pentru CFR, astfel că pentru obiectivul de investiţie din Anexa 1 – cap. A, pct.2 – „Linia nouă de cale ferată Vâlcele – Rm. Vâlcea” este înregistrată o alocaţie în cuantum de 7.500 mii lei, alocaţie deja consumată pentru anul 2019, cu plata facturilor restante din anul 2018, aferente prestaţiilor în cadrul sistemului de monitorizare”.

Leave a Response