|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Proiect european de 10 milioane euro al Primăriei Râmnicului privind modernizarea transportului în comun 

f_350_200_16777215_00_images_banner5_gutau-primar-2019

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2019, a aprobat proiectul „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea”, în vederea finanţării acestuia în cadrul POR 2014-2020, la valoarea totală de circa 10 milioane de euro. Contribuţia proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 936.900 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. A fost împuternicit primarul Mircia Gutău să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Prin Hotărârea nr. 5/22.01.2019, Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, conform deviz general – scenariul 1 pentru obiectivul de investitii „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 46.845.012 lei cu TVA. Prin solicitarea de clarificări nr. 5 înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 31744/06.08.2019, Primăria  Râmnicului Vâlcea a fost informată de ADR Sud Vest Oltenia asupra faptului că a fost demarată etapa de precontractare pentru proiectul mai sus amintit, ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

(Petre Coman)

Leave a Response