|joi, decembrie 2, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local din Râmnic, convocat să aprobe realizarea mai multor proiecte cu fonduri europene 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat joi, 29 august, cu următoarea ordine de zi: aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul „Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”; aprobarea Proiectului “Modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”; aprobarea Proiectului “Alinierea parcului ETA la cerinţele dezvoltării durabile” şi a cheltuielilor aferente acestuia; aprobarea preţurilor biletelor şi abonamentelor Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicbu Vâlcea; ajustarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăţi; desfiinţarea serviciului social “Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara”, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea; vânzarea spaţiului situat la parterul blocului 113, strada Matei Basarab nr.28; vânzarea spaţiului situat la parterul blocului 15, Calea lui Traian nr. 183; efectuare a unui schimb de imobile – terenuri; trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor imobile-construcții situate în Calea lui Traian nr. 195-197, în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare; predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I” SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul “Islaz Goranu”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”; aprobare documentaţiei de urbanism “Modificare PUZ şi RLU – Zona Centrală – Prelungire bulevardul Tineretului Râmnicu Vâlcea”; aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ şi RLU – Amplasare imobil locuinţe colective D+P+3E, jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 86”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL; aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – Construire pensiune cu regim de înălţime S+P+1E, foişor, împrejmuire şi amplasare firmă luminoasă – strada Câmpului 18 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC LOVAGRO SRL; aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 29 de blocuri din Municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare imobil strada G-ral Magheru nr. 25”; aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul (ie investiţie “Amenajare cimitir public Râureni”; acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” doamnei Maria Tudor; acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” domnului Constantin Boromiz; acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare” doamnei Dorina Mutu şi domnului Dan Mutu; mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să aprobe modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, precum şi mandatarea Preşedintelui Asociaţiei să semneze în numele şi pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea actele adiţionale; acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii; rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul 2019; stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

Leave a Response