|duminică, mai 9, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat proiectul european „Amenajare Parc Zona Nord”, la valoarea totală de 7,6 milioane lei 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iunie 2019, a aprobat proiectul „Amenajare Parc Zona Nord”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1, la valoarea totală de 7.603.511 lei (inclusiv TVA). Contribuţia proprie în proiect a primăriei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 709.968,25 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Amenajare Parc Zona Nord”, iar sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

Prin hotărârea nr. 3 din 22 ianuarie 2019, Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici, pentru realizarea obiectivului de investiţie „Amenajare Parc Zona Nord” la valoarea totală de 6.395.532 lei fără TVA. În cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, primăria a depus în data de 07.03.2019 prin intermediul aplicaţei MYSMIS, cererea cod SMIS 128221, pentru acordarea finanţării proiectului. La data de 6 iunie 2019, ADR Sud Vest Oltenia a informat primăria cu privire la demararea etapei precontractuale ca urmare a finalizării procesului ce evaluare tehnică şi financiară şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare, Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

(Petre Coman)

Leave a Response