|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Fostul primar din Berislăvești, Ion Bușagă, achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție 

ion-busaga-20122012

 

La data de 25 iunie 2019, Completul nr. 7 al Înaltei Curți de Casație și Justiție i-a ACHITAT definitiv pe cei trei inculpați (printre care și fostul primar din Berislăvești, Ion Bușagă) trimiși în judecată de DNA pentru „fapte de corupție”. Iată soluția ICCJ în dosarul 620/46/2018: „Admite recursurile în casaţie formulate de inculpaţii Mohanu Ion şi Buşagă Ion împotriva deciziei penale nr. 898/A din data de 22 octombrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. 620/46/2018 şi extinde efectele cu privire la inculpatul Talpoș Nicolae şi la partea responsabilă civilmente Obştea de moşneni Pripoara – Surdoiu, cu sediul în comuna Perişani, jud. Vâlcea. Casează, în parte, decizia penală mai sus menţionată şi, în parte, sentinţa penală nr. 199/15.11.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 12024/90/2012 și, rejudecând: În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Mohanu Ion pentru infracţiunea de înșelăciune prev. de 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Buşagă Ion pentru infracţiunea de înșelăciune sub forma de participație a complicită?ii prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Talpo? Nicolae pentru infracţiunea de înșelăciune sub forma de participație a complicității prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român – prin Regia Naţională a Pădurilor – Direcţia Silvică Vâlcea şi prin ANAF, doar în ceea ce priveşte cererea de obligare la plata despăgubirilor materiale în cuantum de 19.932.089,089 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale nr. 898/A din data de 22 octombrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi ale sentinţei penale nr. 199/15.11.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea care nu contravin dispozițiilor prezentei decizii. Cheltuielile judiciare determinate de soluţionarea recursurilor în casaţie rămân în sarcina statului. Definitivă”.

În urmă cu peste luni, Înalta Curte de Casație și Justiție admis, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mohanu Ion şi Buşagă Ion împotriva deciziei penale nr. 898/A din 22 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pronunțată în dosarul nr. 620/46/2018, pentru cazul prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 7 C. proc. pen., referitor la infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen. în ceea ce îl priveşte pe recurentul inculpat Mohanu Ion, respectiv complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 244 alin. 1 şi alin. 2 C. pen. în ceea ce îl priveşte pe recurentul inculpat Buşagă Ion. „Conform art. 441 C. proc. pen., dispune suspendarea executării sentinţei penale nr. 199/15.11.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr. 898/A din 22 octombrie 2018 a Curţii de Apel Piteşti, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, pronunțate în dosarul nr. 620/46/2018, în parte, în ce-i priveşte pe recurenţii Mohanu Ion şi Buşagă Ion, până la soluţionarea pe fond a recursurilor în casaţie. Conform art. 441 alin. 1 cu referire la art. 215 alin. 1 şi 2 C. proc. pen., pe perioada suspendării hotărârii, recurenţii inculpaţi Mohanu Ion şi Buşagă Ion trebuie să respecte următoarelor obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, respectiv Poliţia oraşului Călimăneşti pentru recurentul Buşagă Ion şi Poliţia oraşului Brezoi pentru recurentul Mohanu Ion, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi; d) să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată. În temeiul art. 441 alin. 2 C. proc. pen., atrage atenţia recurenţilor inculpaţi că, în caz de nerespectare a obligaţiilor impuse, se va revoca măsura suspendării şi se va relua executarea pedepsei. Conform art. 441 alin. 3 C. proc. pen., dispune informarea instanţei de executare, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor de suspendare a executării hotărârii şi pentru supravegherea respectării obligaţiilor impuse. Trimite cauza completului C7, în vederea judecării recursurilor în casaţie”, se arată în soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(Petre Coman)

Leave a Response