|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Ședință a Consiliului Județean Vâlcea cu număr RECORD de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi: 43 

Consiliul Judetean Valcea

 

 

Joi, 23 mai, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi (printre altele): rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019; aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2019; aprobarea produselor ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de pe raza judeţului Vâlcea şi a măsurilor educative aferente, în anul şcolar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare; aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Parc Ind Vâlcea S.A; aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti; modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti; modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 285 din 08 decembrie 2017; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 288 din 08 decembrie 2017; actualizarea valorii obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 72 din 27aprilie 2018; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.73 din 27 aprilie 2018; actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 284 din 08 decembrie 2017; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) – Cosani – Dezrobiţi – Şerbăneşti – Păuşeşti – Barcanele – Soliceşti – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 287 din 08 decembrie 2017; actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 10 din 31 ianuarie 2019; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 188 din 30 august 2017; actualizarea valorii obiectivului de investiţii “Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0+000-5+500″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 9 din 31 ianuarie 2019; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii ” Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget-Latorita-Galbenu, km. 0+000-5+500″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 190 din 30 august 2017; actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643B -DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65C), km 0+000 – 35+555″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 283 din 8 decembrie 2017; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643B -DJ 643 – Băbeni Olteţu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stăneşti – Măciuca – Cermegeşti – Chirigeşti – Bărbărigeni – Roeşti (DN 65C), km 0+000 – 35+555″, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 286 din 08 decembrie 2017; actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B)- Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020 “, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 46 din 30 martie 2018; actualizarea sumei necesare pentru finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B)- Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 47 din 30 martie 2018; aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Oraşul Horezu prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; aprobarea numărului şi a cuantumului burselor de ajutor social, pentru motive medicale, acordate în învăţământul special elevilor şcolarizaţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, în anul 2019; modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi; aprobarea prelungirii prin act adiţional a duratei Contractului de împrumut de Folosinţă, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Sindicatul Funcţionarilor Publici şi al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea pentru spaţiul situat în imobilul “Centrul Militar Judeţean”, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.201, judeţul Vâlcea, în scopul construirii unor spaţii de agrement, respectiv loc de joacă pentru copii şi spaţiu de alimentaţie publică; darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului – teren în suprafaţă de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.201, judeţul Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea; aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor şi a violentei în familie; mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL SA Vâlcea să aprobe organigrama societăţii; actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2019; mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să propună şi să aprobe numirea doamnei Cătănoiu Aurelia în Consiliul de administraţie; mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanşarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie; mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii, până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea prevederilor legale; numirea domnului Nuţă Ionel ca membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea.

Leave a Response