|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va implementa proiectul european „Amenajare Parc Ştirbei Vodă”, în valoare de 1,55 milioane euro 

parc-tematic

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2019, a aprobat proiectul „Amenajare Parc Ştirbei Vodă”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1. Valoarea totală a proiectului este de 7.296.296 lei (1,55 milioane de euro), iar contribuţia proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 145.925 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajare Parc Ştirbei Vodă” pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. S-a mai aprobat asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

În cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Primăria Râmnicului a depus în data de 25.01.2019 prin intermediul aplicaţei MYSMIS, cererea cod SMIS127117, pentru acordarea finanţării proiectului „Amenajare Parc Ştirbei Vodă”. În luna aprilie, ADR Sud Vest Oltenia a informat primăria cu privire la demararea etapei precontractuale ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare, hotărârea consiliului local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

(Petre Coman)

Leave a Response