|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Florinel Constantinescu: Primăria Călimănești dispune în acest an de un buget de 9,5 milioane euro 

primar Constantinescu Calimanesti

 

Luna trecută, Consiliul Local Călimănești a aprobat proiectul de buget local pe 2019 la nivelul sumei de 44,56 milioane de lei (9,5 milioane de euro). Tot Consiliul Local Călimănești a mai aprobat la finele anului trecut documentația tehnico-economică pentru investiția „Creșterea eficienței energetice în clădirea primăriei orașului Călimănești, județul Vâlcea”, documentație ce se află în custodia Biroului Gospodărie Comunală, Investiții Implementare Proiecte. S-a luat în considerare faptul că implementarea acestui proiect de investiţie se va face prin Programul operațional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. Operațiunea B – clădiri publice. Tot anul trecut, Primăria Călimănești a organizat consultarea publică pentru proiectul major „Creșterea atractivității stațiunii Călimănești-Căciulata prin investiții în infrastructura urbană”. Proiectul urmează să fie propus spre finanțare prin Axa prioritară 7, Prioritatea de investirții 7.1 din cadrul POR 2014-2020. Proiectul are o valoare de 4 milioane euro în care sunt cuprinse: asfaltare 16 km. străzi, reabilitare trotuare și căi de acces; creștere energetică și dotări Șc. Jiblea Veche; creștere energetică și dotări Grădinița cu program prelungit Călimănești; proiect de reabilitare în zona Șc. Jiblea Nouă, construcție terenuri sportive, parc, reabilitare cămin cultural care urmăresc realizarea unui centru civic cu mobilier urban, zonă sportivă, centru cultural și școlar; reabilitare și construcție parcări auto (bibliotecă, vis a vis de Mirajul Oltului, Poiana lui Căliman – nord, Mănăstirea Cozia); construcție parc Poiana lui Căliman, zona de intrare în Căciulata; modernizare zonă centrală (Primărie, catedrală, strada Pieței până la târgul de săptămână) cu trotuare, mobilier urban, zonă verde, arbuști ornamentali; construcție sau modernizare cu pergole și galerii urbane pentru stațiile de autobuz de pe toată lungimea str. Calea lui Traian; reabilitare Casa de Cultură Florin Zamfirescu și construirea unui parc în poienița casei de cultură; reabilitarea Centrului Multifuncțional și transformarea acestuia în centru pentru manifestări culturale; reabilitarea iluminatului public, înlocuire stâlpi și lămpi (dublarea numărului actual de lămpi de la 900 buc. la 2000 buc), etc.

Leave a Response