|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

Colegiul „Alexandru Lahovari”, gazda Cercului pedagogic al directorilor unităților de învățământ liceal din județul Vâlcea 

Ionita Isabella Andra Bica

Miercuri, 17 aprilie, la Colegiul Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea a avut loc Cercul pedagogic al directorilor unităților de învățământ liceal din județul Vâlcea, eveniment la care au participat, printre alții, șeful Inspectoratului Școlar, Andra Bica, precum și prefectul Florian Marin. „Le-am transmis în numele Instituției Prefectului Vâlcea, atât conducerii Inspectoratului Școlar Județean, cât și doamnelor și domnilor directori de licee din județ, felicitări pentru rezultatele obținute de elevii și profesorii, din liceele pe care le conduc atât la Capacitate, Bacalaureat, cât și la olimpiadele școlare, faza pe județ și cea națională. Totodată, i-am rugat să aibă în vedere pe lângă aspectele curriculare și problematica siguranței elevilor în interiorul și incinta liceelor”, a spus prefectul Marin.
Deschiderea activităților la Cercul pedagogic al directorilor unităților de învățământ liceal din județul Vâlcea a fost următorul: scurt moment în limba chineză; prezentarea temelor cercului pedagogic; analiza rezultatelor simulărilor examenelor naționale; BroBots – moment prezentat de echipajul de robotică al Colegiului Național „Alexandru Lahovari”. După ora 11,30 a avut loc un program artistic susținut de elevii Colegiului Național „Alexandru Lahovari”, coordonați de profesorii de limba română și muzică.
Tematica cercului pedagogic: Comunicarea școală – familie – comunitate în contextul descentralizării sistemului de învățământ, eficientizarea, optimizarea comunicării; implementarea sistemului de control managerial intern în unitățile școlare; schimbare și inovare în instituțiile școlare. Tema 1 a fost Comunicarea școală – familie – comunitate în contextul descentralizării sistemului de învățământ, eficientizarea, optimizarea comunicării: „ Acumularea de cunoștințe, atitudini, valori nu poate fi efectivă fără a recurge la abordări diversificate într-un mediu democratic. Un rol deosebit în cadrul acestui parteneriat revine valorilor: egalitatea șanselor, spiritul comunicarea și respectul reciproc, cooperarea și colaborarea, disciplina și responsabilitatea. În acest sens, relația școală-familie-comunitate locală este influențată de o mulțime de factori: mediul social al comunității, gradul de cultură, dezvoltarea economică, percepția școlii în familie și comunitate. Comunicarea școală – familie – comunitate în contextul descentralizării sistemului de învățământ, eficientizarea, optimizarea comunicării. Parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de diferite documente de politică educațională la nivel național și internațional și de cercetările în domeniul educației. În România, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, părinții sunt considerați parteneri principali și beneficiari ai procesului de învățământ. Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management educațional pentru directorii unităților de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu școala, părintele parcurge șapte pași: părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități; părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine pozitivă față de școală; părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comporta­mentul copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; părintele – inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale – părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului”.
Isabella Ionita, directoarea Colegiului National Alexandru Lahovari, gazda acestei reuniuni, a primit cuvinte de laudă de la oaspeti pentru excelenta organizare.

Leave a Response