|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Primăria Mihăeşti a decis predarea către Ministerul Dezvoltării a unui teren pentru realizarea unei săli de sport la Școala din Buleta 

Barzageanu Mihaesti

 

Prin Hotărârea nr. 66/2018, Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin CNI, pe bază de protocol, a terenului situat în sat Buleta, aflat în proprietatea publică a Comunei Mihăeşti, în suprafaţă de 2.500 mp, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţii proiect pilot „Sală de educație fizică școlară” din satul Buleta, punctul ”Școala Gen. cu Clasele I-VIII”. S-a mai decis asigurarea finanţării de către Consiliul Local al comunei Mihăeşti a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Consiliul Local al Comunei Mihăeşti se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 ani. Tot anul trecut, Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat realizarea investiţiei „Extindere reţea apă potabilă sat Govora”, precum şi DALI şi indicatorii tehnico-economici privind proiectul în cauză. Necesitatea realizării investiţiilor cuprinse în proiectul „Extindere reţea apă potabilă sat Govora” rezultă din faptul că: dezvoltarea economică – socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de îmbunătăţirea utilitatilor publice şi în mod special a infrastructurii apei potabilă; dezvoltarea infrastructurii de apa potabila de bază influenţează în mod direct, dezvoltarea activităţilor, valorificarea potenţialului agricol din zonă; dezvoltarea infrastructurii favorizează stabilizarea populaţiei existente şi creşterea numărului de locuitori. Primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, a anunţat că va extinde reţeaua de gaze în zonele Bârseşti, Negreni, Mihăeşti şi Gurişoara. „Am reuşit să finalizăm şi lucrările de modernizare şi dotare ale căminului cultural de lângă sediul primăriei”, a spus primarul Bărzăgeanu. În vara anului 2018, Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat participarea Comunei Mihăeşti la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc” cu proiectul „Reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat Măgura, Comuna Mihăeşti, jud. Vâlcea”. Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că: dezvoltarea economică-socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de îmbunătăţirea serviciilor rurale şi în mod special a serviciilor educaţionale; dezvoltarea serviciilor educaţionale de bază influenţează în mod direct educaţia locuitorilor din zonă, etc.

Leave a Response