|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Uzina Mecanică Băbeni, povestea unei întreprinderi… renăscută din propria cenuşă 

tamplarie_lemn_1

 

 

Încă din anul 2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Uzina Mecanică Băbeni SA, societate aflată în procedura insolvenței în baza sentinței nr. 2180/9 noiembrie 2011, pronunțată în dosarul nr. 5200/90/2011 de Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă, în prezența administratorului judiciar SC Activ Insolv SPRL, conform procesului-verbal, a hotărât modificarea planului de reorganizare al societății, potrivit prevederilor din Legea nr. 85/2006 insolvenţei. Prin cererea înregistrată sub nr. 21033 din data 29 septembrie 2014, SC Uzina Mecanică Băbeni SA a solicitat înregistrarea în Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a unor modificări referitoare la obiectul de activitate pe sedii, precum şi solicitarea de declarații și înregistrarea datelor din declarația tip – model 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului. Conform datelor financiare comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Uzina Mecanică Băbeni SA şi-a majorat în anul 2016 profitul şi veniturile, comparativ cu situaţia din 2015. Astfel, societatea a avut în 2016 o cifră de afaceri de 3,57 milioane de lei, venituri totale de 9,2 milioane de lei şi un profit de peste 5 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2016, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea datorii totale de circa 4,2 milioane de lei, capitaluri de 3,7 milioane de lei, un număr mediu de salariaţi de 58, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Fabricarea armamentului şi muniţiei”. Comparativ, în cursul anului 2015, societatea a avut o cifră de afaceri de 4,58 milioane de lei, venituri totale de 4,6 milioane de lei şi un profit de 110.000 euro. La data de 31 decembrie 2015, SC Uzina Mecanică Băbeni SA avea datorii totale de circa 11,3 milioane de lei, capitaluri negative de 1,2 milioane de lei şi un număr mediu de salariaţi de 89. Fosta Uzină Mecanică din Babeni a fost înfiinţată în anul 1981, ca o societate făcând parte din Sistemul Naţional de Apărare, având două capacităţi de fabricaţie: capacitate militară de încărcare produse de artilerie şi delaborare muniţie; capacitate de execuţie ambalaje de lemn pentru industria militară, fiind concepută ca cea mai mare în domeniu. În prezent, principalii beneficiari ai produselor SC Uzina Mecanică Băbeni SA sunt Ministerul Apărării Naţionale din România, iar, pe plan extern, parteneri din Europa şi Asia. SC Uzina Mecanică Băbeni SA are o suprafaţă de peste 60 de hectare, pe care sunt desfăşurate amenajări specifice producţiei militare, depozite speciale de muniţie, hale de producţie, facilităţi şi poligoane de distrugere a muniţiei şi a elementelor de muniţii şi este o societate cu capital integral privat. SC Uzina Mecanică Băbeni SA este autorizată şi dotată pentru fabricarea muniţiei explozive începând cu calibrul 76 mm şi până la calibrul 152 mm inclusiv şi pentru demilitarizarea şi delaborarea muniţiilor de provenienţă NATO sau din fostul tratat de la Varşovia, cum ar fi: proiectile explozive, proiectile perforante, proiectile cu fragmentaţie, de iluminare, incendiare, purtătoare de submuniţii, fumigene, cu fosfor alb, bombe de aruncător, grenade de mână, rachete, proiectile reactive, bombe de aviaţie cu submuniţii, torpile, încărcături explozive de adâncime, mine antitanc, antiinfanterie şi marine, muniţii de infanterie, muniţii cu uraniu sărăcit, componente pirotehnice. În anul 2016, Adunarea creditorilor debitoarei SC Uzina Mecanică Băbeni SA a aprobat următoarele decizii: modificarea planului de reorganizare a întreprinderii, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 85/2006; pe perioada derulării celor două contracte de delaborare muniţie, să nu facă uz de dreptul de a solicita intrarea în faliment a SC Uzina Mecanică Băbeni SA, în condiţiile respectării planului de reorganizare modificat şi aprobat (debitoarea, prin reprezentanţii săi legali, şi-a asumat responsabilitatea de a finaliza activitatea de delaborare prevăzută în contracte, în condiţiile contractuale stabilite). La şedinţă au participat creditorii SC Uzina Mecanică Băbeni SA care deţineau împreună 97,5% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe, astfel: salariaţii societăţii, reprezentaţi de Nicolae Mateescu, conform Hotărârii nr. 1/10 ianuarie 2011 a Adunării generale a salariaţilor, care aveau 15,69% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut; CEC Bank – Sucursala Vâlcea, ce deţinea o creanţă în procent de 8,08% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 44,37% din totalul creanţelor garantate; Florin Cojocaru, în calitate de cesionar al fostei creditoare BRD – Sucursala Vâlcea, conform contractului de cesiune nr. 4221/15 decembrie 2014, ce deţinea o creanţă în procent de 6,05% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 29,57% din totalul creanţelor garantate; Banca Intesa Sanpaolo România, ce deţinea o creanţă în procent de 5,33% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv refăcut de creanţe şi 26,06% din totalul creanţelor garantate şi care a optat să voteze prin corespondenţă.

(Petre Coman)

Leave a Response