|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Ferigile” a primit undă verde din partea Primăriei Costeşti 

Pestereanu Costesti

 

La iniţiativa primarului comunei Costeşti, Toma Peştereanu, Consiliul Local a aprobat la sfârşitul anului trecut documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Ferigile Costeşti, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Anul trecut, primarul comunei Costeşti, Toma Peştereanu, a fost informat de către Ministerul Dezvoltării Regionale privind alocarea sumei record de 26,9 milioane de lei pentru finanţarea a trei proiecte: „Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari” (20,45 milioane de lei); „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti” (3 milioane de lei); „Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea” (3,4 milioane de lei). În luna august, prin Hotărârea nr. 38/2017, Consiliul local al comunei Costeşti, la propunerea primarului Toma Peştereanu, a aprobat implementarea proiectului „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, respectiv Toma Peştereanu. Tot Consiliul Local a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici privind proiectul „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”, proiect întocmit conform HG nr. 907/2016. Primăria Costeşti se obliga sa suporte din bugetul local cheltuielile neeligibile care vor rezulta din implementarea proiectului. Primăria Costeşti primește dosarele pentru ajutorul financiar pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece după următorul program: luni, marți, joi la Primărie între orele 8.30-13.30; miercuri la școala cu clasele I-IV Pietreni între orele 8.30-13.30; vineri la școala cu clasele I-IV Bistrița între orele 8.30-13.00. Acte necesare la dosar: copii acte de identitate pentru toți membrii familiei-BI/CI, certificat de naștere; adeverințe de la administrația finanțelor publice a Orașului Horezu pentru persoanele adulte; adeverință de salariat/cupoane pensie/cupoane somaj/cupon persoană cu handicap; adeverință de la APIA (dacă aveți dosar depus pentru subvenții); cupoane de alocație de stat/alocație de susținere; declarații pe propria răspundere că nu aveți venituri (pentru cei care nu realizează venituri); dosar; adeverință de rol agricol.

Leave a Response