|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe rectificarea de buget şi planul de mobilitate urbană durabilă 

primaria_valcea_31494400

 

 

Miercuri, 26 iulie 2017, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu următoarea ordine de zi: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2017; aprobarea planului anual de investiţii şi a Planului de reparaţii pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2017; modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 186/26 iulie 2011 referitoare la stabilirea unor condiţii de acces în Baza de agrement Ostroveni şi Grădina Zoologică; aprobarea convenţiei de colaborare privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice-etapa II”; aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni”; aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Extindere spaţiu de recreere în zona Catedrala înălţarea Domnului”; aprobare DALI şi indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare strada Gura Văii”; raport şi proiect de hotărâre privind casarea şi valorificarea ca material refolosibil a „Statiei de asfalt Vlădesti”; ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „Construire imobil locuinţe colective”, bulevardul Dem Rădulescu nr. 32, investitor SC Sidonia SRL; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Amplasare imobil locuinţe colective D+P+6E-7E, parţial penthouse cu spaţii comerciale la parter, bulevardul Dem Rădulescu nr. 24, Intrarea Democraţiei nr.1A”, investitor Dumitru Elena; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU ’’Amplasare imobil locuinţe colective D+P+4-5E, parţial penthouse cu spaţii comerciale la parter, strada Doctor Hacman nr.1”, investitor SC GERIM 2011 SRL; raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin cumpărare a unor imobile – terenuri, în vederea realizării unor obiective de utilitate publică; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bazelor sportive aflate în administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind adoptarea procedurii de admitere/ieşire a persoanei vârstnice în/din Căminul pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice ce vor fi internate în Căminul pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Rm. Vâlcea din Asociaţia “Handbal Club Municipal Rm. Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor de asociere a Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Judeţul Vâlcea în vederea realizării unor lucrări de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 223/111/2016 de acceptare a unei donaţii;  raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/2017 referitoare la aprobarea deplasării unei delegaţii în Spania (Valencia şi Castellon de la Plana); raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2017.

Leave a Response