|marți, iunie 28, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat achiziţionarea a 6 terenuri în vederea realizării de locuri de joacă şi parcări 

primaria_valcea_31494400

 

La data de 26 iulie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de achiziţionare, prin cumpărare, a 6 terenuri, în vederea realizării unor obiective de utilitate publică. Zona de locuinţe situată de-a lungul Bulevardului Dem Rădulescu a cunoscut în ultimii ani o amplă dezvoltare urbanistică, iar în blocurile realizate de-a lungul bulevardului locuiesc cu preponderenţă familii tinere, la solicitările formulate de către locatarii respectivi, autoritatea publică locală intenţionează amenajarea unui loc de joacă în zona magazinului LIDL situat pe primul tronson al bulevardului Dem Rădulescu. În acest sens au fost identificate în zona respectivă, trei loturi de teren rămase în urma dezmembrărilor efectuate cu ocazia cumpărării terenurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii Bulevardul Dem Rădulescu de la intersecţia cu strada Lucian Blaga până la intersecţia cu strada Ostroveni, după cum urmează: imobil teren în suprafaţă de 70 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu, proprietatea Ruxanda Nicolaie; imobil teren în suprafaţă de 98 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu, proprietatea Ruxanda Nicolaie şi Iuliana; imobil teren în suprafaţă de 180 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu, proprietatea Cîrciumaru Constanţa, Dragoste Elena şi Paţachia Floarea Viorica. De asemenea, urmare a solicitărilor formulate de locatarii blocurilor D1-1 şi D1-4, de pe strada Henri Coandă, privind necesitatea amenajării în zona resectivă a unor părcări publice, au fost identificate în imediata vecinătate nordică a Colegiului Naţional Matei Basarab trei loturi de teren aparţinând unor proprietari privaţi şi pe care se pot amenaja locuri de parcare, după cum urmează: imobil teren în suprafaţă de 854,73 mp, situat în strada Henri Coandă, proprietatea Drăghicescu Maria Magdalena şi Fundătureanu Grigore Florin; imobil teren în suprafaţă de 431 mp, situat în strada Henri Coandă, proprietatea Hanciu Filofteia, Hanciu loan-Lucreţiu, Stănescu Crînguţa-Beatrice, Coga Bianca; imobil teren în suprafaţă de 468,78 mp, situat în strada Henri Coandă, proprietatea Hanciu Filofteia, Hanciu loan-Lucreţiu, Stănescu Crînguţa- Beatrice, Goga Bianca. De precizat este faptul că dreptul de proprietate publică asupra terenurilor afectate de obiectivele de investiţii respective, aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice, se dobândeşte, conform prevederilor art. 863 din Codul Civil, prin achiziţie publică; prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public; prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine de uz ori de interes public; prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii. În urma discuţiilor cu proprietarii terenurilor respective, aceştia şi-au exprimat acordul de principiu de a vinde municipiului suprafeţele de teren descrise mai sus, urmând ca preţul de cumpărare să fie stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR. Prin rapoartele de evaluare, a fost stabilită valoarea de piaţă a terenurilor, după cum urmează: 30.247 lei (6.582 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 70 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu; 42.357 lei (9.217 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 98 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu; 77.863 lei (16.943 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 180 mp, situat în zona Ostroveni, bdul Dem Rădulescu; 223.895 lei (48.718 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 854,73 mp, situat în strada Henri Coandă; 112.900 lei (24.566 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 431 mp, situat în strada Henri Coandă; 122.796 lei (26.720 Euro) pentru terenul în suprafaţă de 468,78 mp, situat în strada Henri Coandă.

(Petre Coman)

Leave a Response