Primăriţa din Racoviţa, Sonia Iliescu, a efectuat plăţi nelegale pentru tichete cadou şi transportul angajaților

luni, 20 martie 2017

 

Cu ocazia verificărilor realizate anul trecut de echipa Curţii de Conturi, s-a constatat că Primăria comunei Racoviţa, condusă de liberala Sonia Iliescu, a efectuat unele plăți ilegale pentru achiziționarea de tichete cadou în perioada 2014-2015 în valoare totală de 104.000 lei (23 mii lei în 2014 și 81 mii lei în 2015) pentru care s-au calculat accesorii până la 30.06.2016 în valoare de 22 mii lei. De asemenea, primarul Sonia Iliescu a efectuat unele plăți ilegale în valoare de 9 mii lei reprezentând decontarea necuvenită a unor cheltuieli de transport efectuate de angajații primăriei cu autoturismele proprietate personală pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei până la data de 30.06.2016. Primăria Racoviţa nu a prezentat Consiliului Local spre analiză și aprobare în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea al anului 2015 execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni în conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr. 273/2006. Evidența contabilă la Școala Gimnazială Racovița, nu a fost condusă și organizată conform normelor metodologice a planului de conturi și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, astfel: nu au fost înregistrate în contabilitate bunuri de natura imobilizărilor necorporale, mijloacelor fixe, obiecte de inventar în folosință, în valoare totală de 197 mii lei, care au fost inventariate în luna noiembrie 2015; au fost trecute direct pe cheltuieli lemnele de foc procurate în luna decembrie 2015 în valoare de 23 mii lei și din care la data auditului exista un stoc de aproximativ 5 mc; au fost trecute direct pe cheltuieli Bonuri Cantități Fixe pentru carburanți pentru Microbuzul școlar în valoare totală de 18 mii lei. S-a constatat că bunurile din domeniul public al Primăriei Racovița, în valoare totală de 2884 mii lei (3 mii lei terenuri plus 2881 mii lei construcții) care sunt folosite de Școala Gimnazială Racovița, entitate ce a primit statutul de unitate cu personalitate juridică în noiembrie 2011, nu au fost preluate de către ordonatorul terțiar de credite cu protocol de predare-primire în conformitate cu legislația în vigoare. În urma verificărilor efectuate asupra sumelor care compun soldul contului 231 „Active fixe în curs de execuție”, s-a constat un număr de 4 poziții de investiții pentru care au fost întocmite procese verbale de recepție, dar care au fost menținute în continuare în conturile de imobilizări în curs, deși trebuiau înregistrate în conturile de imobilizări corporale (212 „Construcții”). Activele de natura construcțiilor „Drumuri, poduri, podețe” în valoare de 7630 mii lei au fost înregistrate eronat în contul 211 „Terenuri”. S-a constatat că Primăria Racoviţa înregistrează neconcordanțe între creditele bugetare definitive aprobate conform HCL nr. 52/23.12.2015 și creditele bugetare definitive raportate în contul de execuție la 31.12.2015 (diferență de 49 mii lei între prevederi definitive raportate în contul de execuție și prevederi definitive conform buget aprobat prin HCL 52/23.12.2015). La ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială Racovița nu a fost efectuată inventarierea elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în sensul neinventarierii tuturor elementelor patrimoniale. S-a constatat că Primăria Racoviţa nu a realizat inventarierea elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale în sensul că nu s-a asigurat cuprinderea în această operațiune a tuturor elementelor patrimoniale. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor, terenurilor și amenajărilor de terenuri aflate în patrimoniul propriu. La Școala Gimnazială Racovița s-a constatat efectuarea unei plăți în sumă de 1,2 mii lei pentru servicii efectuate care nu au legătură cu activitatea instituției.

 

Primăria Racoviţa nu a încasat integral chiria cuvenită pentru închirierea pășunii în suprafață de 85,5 ha

 

Curtea de Conturi a mai constatat că Primăria Racoviţa înregistrează cheltuieli mai mari decât nivelul aprobat pe baza hotărârilor de consiliu local pentru mai multe categorii de cheltuieli raportate în contul de execuție încheiat la 31.12.2015, la nivel de articol (10.01 și 20.01) și alineat bugetar (10.01.01 și 20.01.30). La nivelul ordonatorului terțiar de credite, Școala Gimnazială Racovița s-au înregistrat și raportat depășiri de credite bugetare la nivel de articol și la nivel de aliniat, în sumă de 24 mii lei (respectiv plățile nete de casă sunt mai mari decât creditele definitive aprobate prin HCL nr. 52/23.12.2015). S-a constatat că la nivelul Primăriei Racovița au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 11 mii lei reprezentând majorarea salariilor de bază pentru membrii echipei de proiect care au fost nominalizați de ordonatorul principal de credite să participe la implementarea contractului de finanțare nr. C413322011444064504/ 30.06.2014, pentru care au fost calculate accesorii până la data de 30.06.2016 în sumă de 3 mii lei. La ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Copăceni, comuna Racovița, s-a constatat o lipsă în gestiune în valoare de 2 mii lei, reprezentând contravaloarea a 43 buc. bonuri valorice procurate în anul 2015, pentru alimentarea cu motorină a microbuzului școlar. Urmare verificării încasării veniturilor din închirieri și concesiuni s-a constatat faptul că Primăria Racoviţa nu a încasat integral chiria cuvenită pentru închirierea pășunii în suprafață de 85,5 ha aflată în patrimoniul privat al primăriei. La lucrarea de investiții, „Consolidare și refacere DC 8 km 4+500 Valea Dicului” s-a constatat efectuarea unor plăți din bugetul local în sumă 2 mii lei pentru lucrări neexecutate, acceptate la plată de către diriginții de șantier, facturate și achitate, pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 1 mie lei. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: realizarea reevaluării patrimoniului și înregistrarea acesteia în contabilitatea entității, conform prevederilor legale; luarea măsurilor care să asigure o organizare şi desfășurare corespunzătoare a operațiunilor de inventariere generală a patrimoniului astfel încât să se asigure inventarierea tuturor elementelor patrimoniale; supunerea execuției bugetare trimestriale spre analiză și aprobare în Consiliul Local al Comunei Racovița, la termenele şi în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare; luarea măsurilor în vederea asigurării respectării nivelului aprobat al creditelor bugetare (realizarea rectificărilor bugetare necesare cu aprobarea consiliului local în vederea efectuării de virări de credite între aliniatele clasificației bugetare atunci când situaţia o impune); respectarea nivelului aprobat al creditelor bugetare în raportarea privind situațiile financiare încheiate de ordonatorul principal de credite; întocmirea protocolului de predare-primire a terenurilor și clădirilor aparținând unităților de învățământ de pe raza comunei Racovița; asigurarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale la nivelul ordonatorului terțiar de credite. Referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar pentru servicii care nu au legătură cu activitatea instituției, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Abaterile pentru care nu s-au formulat recomandări au fost remediate integral in timpul misiunii de audit.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Primăriţa din Racoviţa, Sonia Iliescu, a efectuat plăţi nelegale pentru tichete cadou şi transportul angajaților”

  1. […] Cu ocazia verificărilor realizate anul trecut de echipa Curţii de Conturi, s-a constatat că Primăria comunei Racoviţa, condusă de liberala Sonia Iliescu, a efectuat unele plăți ilegale pentru achiziționarea de tichete cadou în perioada 2014-2015 în valoare totală de 104.000 lei (23 mii lei în 2014 și 81 mii lei citește toată știrea… […]

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe