|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Dănuţ Zgripcea a fost ales ca reprezentant al CJ Vâlcea în consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean 

Spitalul Judetean Valcea

 

Cu 19 voturi pentru, Consiliul Judeţean Vâlcea l-a desemnat pe consilierul PSD Dănuţ Zgripcea ca reprezentant al CJ Vâlcea în consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Componenţa CA este următoarea: dr. Ioan Neamu (consilier judeţean ALDE), Dănuţ Zgripcea, dr. Marian Stoica, Constantin Barbu şi dr. Mihail Ion. Potrivit dispoziţiilor din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016, doamna Daniela Oteşanu a fost desemnată ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Prin scrisoarea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 19136 din 19.12.2016, doamna Daniela Oteşanu şi-a înaintat demisia din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, printre membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt şi 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean, din care unul să fie economist. Potrivit prevederilor alin. (8), (11) şi (12) ale art. 187 menţionat, membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2). Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Membrii consiliului de administraţie al spitalului public pot beneficia de o indemnizaţie lunară de maximum 1% din salariul managerului. Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt prevăzute la art. 187 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere demisia doamnei Daniela Oteşanu şi prevederile art. 187 alin (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a propus desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgentă Vâlcea.

Leave a Response