Primăria va demara procedurile de achiziţionare a fostei grădiniţe părăsite „Donca Simo”, în vederea demolării

duminică, 24 iulie 2016

 

La mijlocul acestei săptămâni, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe demararea procedurilor legale pentru achiziţionarea sau exproprierea imobilului-construcţie nefinalizat (fosta Grădiniţă Donca Simo) şi a terenului aferent în suprafaţă totală de 1555 mp, situat în Calea lui Traian nr. 130. De asemenea, se vor desemna patru reprezentanţi ai Consiliului Local care să facă parte din comisia de negociere a preţului de achiziţionare a imobilului teren şi construcţie, comisie ce va fi numită prin dispoziţie a primarului, iar comisia constituită nu va putea negocia un preţ mai mare decât cel stabilit prin raportul de evaluare. Terenul descris mai sus, în suprafaţă de circa 1555 mp, este proprietatea doamnei Gutzulescu Ioana Ruxandra, domiciliată în Bucureşti, şi a fost dobândit astfel: 364 mp împreună cu construcţia nefinalizată, restituit prin Ordinul de restituire în natură nr. 473/5 martie 2007 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, conform prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; 375 mp a fost restituit conform prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prin Dispoziţia nr. 4335/8 iunie 2007 a primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; terenul de 816 mp, pe care este amplasată şi construcţia în care în prezent îşi desfăşoară activitatea Serviciul Juridic din cadrul Direcţiei Juridice a Primăriei Municipiului şi îşi are sediul Clubul de Handbal Municipal, a făcut obiectul unei acţiuni în revendicare, finalizată prin Sentinţa Civilă nr. 337/2010 a Tribunalului Vâlcea, definitivă şi irevocabilă. Potrivit acestei hotărâri construcţia a rămas în proprietatea municipiului, iar terenul aferent (inclusiv cel de sub construcţie) este proprietatea doamnei Gutzulescu Ioana Ruxandra. Întrucât imobilul construcţie situat pe terenul în suprafaţă de 364 mp restituit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării se află într-o avansată stare de degradare datorată neîntreţinerii acestuia de către proprietar, fapt ce afectează negativ aspectul urbanistic al zonei, iar elemente ale acesteia pun în pericol viaţa cetăţenilor ce tranzitează trotuarul de pe latura de vest a imobilului, proprietarul a fost somat în repetate rânduri de către inspectorii din cadrul Corpului de Control al Primarului să procedeze de urgenţă la repararea sau dezafectarea imobilului amplasat pe Calea lui Traian nr. 130. Având în vedere că Gutzulescu Ioana Ruxandra nu s-a conformat somaţiilor, în baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată, conform cărora constituie contravenţie neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor potrivit legii şi care afectează nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, aceasta a fost sancţionată contravenţional în mai multe rânduri. Cu toate aceste demersuri întreprinse de autoritatea publică locală, situaţia de fapt este neschimbată, clădirea afectând grav aspectul urbanistic al zonei centrale şi reprezentând în continuare un real pericol pentru cetăţenii municipiului, în special pentru elevii Şcolii Generale „Take Ionescu” şi ai Colegiului „Alexandru Lahovari”, atât ca urmare a desprinderii unor elemente din construcţie, cât şi datorită agresiunilor persoanelor fără adăpost aflate în incinta acesteia. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/31 august 2015, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal „Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform căruia terenul situat între strada Constantin Brâncoveanu şi sediul Parchetului (vizavi de sediul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea) are funcţiunea de spaţii verzi publice sau semi-publice, utilizările admise potrivit regulamentului de urbanism constând în: spaţii plantate; circulaţii pietonale din care unele ocazionai carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul ia activităţile permise; mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă; construcţii pentru agrement şi cultură; adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; cişmele publice; amplasarea unor obiecte de artă plastică şi monumentală.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe