|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

Votați un PRIMAR SERIOS la Băbeni: Bogdan Ștefan (PSD) 

xcropped-banner1.jpg.pagespeed.ic.iyCd9DjAdf

 REALIZĂRI

 • Modernizarea sediului Primăriei orașului Băbeni;
 • Modernizarea parcului central;
 • Modernizarea Centrului Civic;
 • Înființarea adăpostului pentru câinii fără stăpân;
 • Drenarea străzii Petrolului;
 • Modernizarea unităților de învățământ (școli și grădinițe) prin montarea centralelor termice, înlocuirea ferestrelor și ușilor, amplasarea de toalete  în clădirile școlilor ;
 • Finalizarea  Sălii de Sport, obiectiv început  de domnul primar Bărbuș Ion ;
 • Identificarea unui nou amplasament pentru construirea  unui  teren de sport  în Valea Mare conform standardelor în vigoare  ;
 • Demararea lucrărilor de rigolizare a șanțurilor în Valea Mare (în prezent finalizați 7 Km.) și construirea de poduri și podețe ( 230 ) ;
 • Modernizarea fântânilor  în zona Valea Mare;
 • Modernizarea Grădiniței Tătărani devenind din Grădiniță cu program normal , Grădiniță cu program prelungit  prin  amenajarea unei Săli de mese ,  unui dormitor cu  24 de paturi , unei săli de clasă , unei bucătării , unui grup sanitar modern;
 • Modernizarea aleilor  din vecinătatea blocurilor;
 • Finalizarea unui număr de trei puțuri de mare adâncime pentru apa potabilă ;
 • Realizarea lucrării de împrejmuire a Liceului “George Țărnea”;
 • Asfaltarea  străzilor : Dragoș Vrânceanu (Gara) , Tătărani ( Capu Dealului), Romani (Strada Papoiești și Sonești ), Pădurețu, Valea Mare ( 7 Km.) Băbeni Centru ( strada Serafimești și strada Iacobești) ;
 • Asigurarea finanțării Unităților de Cult ( biserici) din localitate în vederea efectuării diverselor lucrări;
 • Reorganizarea Ansamblului Folcloric “ DOR”;
 • Amenajarea unor drumuri de tarla prin balastare;
 • Transferul islazurilor comunale către crescătorii de animale în vederea asigurarii pășunatului;
 • Identificarea unor trasee destinate deplasării animalelor, pentru evitarea folosirii drumurilor publice ;
 • Construirea unor adăposturi moderne pentru animale în izlazurile din Braia și Romani;
 • Începerea lucrărilor de  modernizare a Casei de Cultura “Dragoș Vrânceanu “ printr-un proiect finanțat de Guvernul României  în valoare de  20 mld. lei , proiect nefinalizat în prezent;
 • Transformarea clădirii cinematografului în Centru de zi  printr-un proiect finanțat  de Ministerul Muncii  și nefinalizat in prezent ;
 • Susținerea lucrărilor în cadrul Masterplanului pentru extinderea rețelelor de apă și canal în orașul Băbeni ;
 • Modernizarea iluminatului stradal prin achiziționarea de lămpi cu un consum redus de energie (economice).

 

OBIECTIVE PROPUSE ÎN PERIOADA 2016 – 2020          

EDUCAȚIE

– Asigurarea sprijinului necesar elevilor fără posibilități materiale în vederea evitării abandonului școlar;

– Oferirea de tabere școlare elevilor fără posibilități material și elevilor premiați la diverse concursuri școlare;

– Oferirea de burse școlare elevilor cu rezultate deosebite;

– Extinderea atelierului școlar din cadrul liceului ;

– Înființarea unor grădinițe cu program prelungit  și  asigurarea funcționalității Centrului de zi.

SERVICII SOCIALE

 • Servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele cu handicap, vârstnici și cei aflați în nevoi speciale.

SANATATE

 • Înființarea serviciului de Asistență Medicală  Comunitară pentru persoanele vârstnice nedeplasabile și asigurarea unui mijloc de transport specializat (ambulanță).

CULTURA  SI TINERET

– Redeschiderea Casei de Cultură și eficientizarea acesteia;

– Înființarea de cluburi pentru tineri și pensionari, precum și dotarea acestora;

– Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru înființarea unei Săli de întreținere sportivă.

SPORT

 • Susținerea oricărui tip de activitate sportivă pentru tineretul din orașul Băbeni (fotbal, handbal, volei, tenis, Karate).

ORDINE PUBLICA

 • Eficientizarea Serviciului Poliției Locale prin asigurarea unui sediu și a unui mijloc de transport.

DEZVOLTARE  URBANA ȘI INVESTIȚII

– Înființarea unui compartiment specializat in cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea atragerii de fonduri extrabugetare ( guvernamentale , europene) ,generând astfel noi locuri de muncă prin realizarea de investiții;

– Crearea de facilități potențialilor investitori în localitatea noastră prin asigurarea utilităților într-un parc industrial, astfel asigurând locuri de muncă locuitorilor orașului;

– Eliminarea riscurilor de inundații prin demararea lucrărilor de rigolizare a întregii localități ;

– Continuarea lucrărilor de  alimentare cu apă si canal în localitate pe următoarele străzi: strada Morii, strada Dejului, strada Jidoveanu, strada Mărului, strada Rîioasa , strada Tîrgului, strada Rovinei, strada Sondelor, strada Mărginime, strada Tătărani, strada Bonciu, strada Valea Împăratului, strada Parcului;

– Sprijinirea, în condițiile legii, a cultelor religioase;

– Întreținerea drumurilor de tarla;

– Anveloparea și igienizarea blocurilor;

– Reabilitarea canalizării din subsolurile blocurilor ;

– Înființarea unui parc de agrement cu terenuri de joaca și terenuri de sport  pentru toate categoriile sociale;

– Consultarea cetățenilor semestrial pentru soluționarea problemelor cu care se confrunta  comunitatea ;

– Extinderea rețelei de  alimentare cu gaze naturale în zonele  în care nu există.

Babeni Stefan Bogdan

 

One Response to Votați un PRIMAR SERIOS la Băbeni: Bogdan Ștefan (PSD)

 1. diaconu ioan

  Doamne ajuta!

   

Leave a Response