|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

Anghelescu Ilie Cosmin (PSD), ALĂTURI DE OAMENII din Mateești! 

eu iubesc valcea

 

Cosmin Anghelescu MateestiPLATFORMA ELECTORALĂ ALEGERI LOCALE 2016

-COMUNA MATEEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA-

 

INFRASTRUCTURĂ

 • Continuarea lucrărilor de asfaltare pe drumurile de interes local din localitate, conform O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
 • Întocmirea proiectelor aferente în vederea asfaltării drumurilor din localitatea Mateești: Codrești, Iriște-Ogoare, Vlăduțești, Valea Cățelii, Pîlșești, Meia-Lespedea, Modrești, Călărășești I, Măgură II și Măgură IV;
 • Pietruirea tuturor drumurilor sătești;
 • Redeschiderea drumului sătesc din punctul Copăciș din satul Turcești și darea în folosință, pentru accesul cetățenilor la locuințe;
 • Construirea unui pod în punctul Anghelești;
 • Continuarea Proiectului rețelei de canalizare în toată localitatea conform O.U.G. nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
 • Pietruirea drumurilor de tarla;
 • Construirea de punți pietonale în punctele – La Iriza și La Bebe Ciontea;
 • Dalarea canalelor de scurgere a apei pluviale care afectează locuințele cetățenilor– La Mihăilă Gabriel, La Vergu Marinel, Canalul Gogoaia, La Gică Ion, La Ilea Mihai, La Chilian Nicolae, La Honcioiu Ion, La Vișan Aurel, La Chilian Alexandru, în Potopini, La Munteanu Nicolae;
 • Reabilitarea și modernizarea Târgului comunal, proiect finanțat din bugetul local ;
 • Reabilitarea sediului Primăriei, proiect finanțat din bugetul local;
 • Reabilitarea Căminului cultural și a Sălii de nunți prin programul derulat de Compania Națională de Investiții (C.N.I.);
 • Reabilitarea Clădirii Dispensarului uman, proiect finanțat din bugetul local;
 • Forarea unui puț de adâncime apă potabilă în colaborare cu comuna Slătioara pentru satul Greci, proiect finanțat din bugetul local;
 • Achiziționarea unui bazin de înmagazinare a apei potabile cu capacitatea de 500 mc, pentru satul Greci și a unei stații de tratare, proiect finanțate din bugetul local;
 • Captarea apei din puțurile forate în satul Mateești într-un bazin colector cu capacitatea de 500 mc și tratarea acesteia pentru a fi potabilă și distribuită cetățenilor, cu finanțare din bugetul local;
 • Captarea apei din puțul forat în satul Turcești într-un bazin colector și tratarea acesteia pentru a fi potabilă și distribuită cetățenilor, cu  finanțare din bugetul local;
 • Construirea unui bazin colector de apă potabilă în satul Turcești, cătun Pîlșești, punctul La Prunoiu Teodor, proiect finanțat din bugetul local;
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Turcești, cătun Pîlșești din bazinul construit în punctul respectiv, cu finanțare din bugetul local;
 • Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă în punctele La Moară- sat Greci, La Goșea Florin-sat Turcești, Meia-Lespedea- sat Turcești;
 • Alimentarea cu apă din localitatea Alunu va rămâne ca o rezervă în caz de avarii a rețelei proprii;
 • Măsurarea terenurilor cetățenilor din localitate și cadastrarea acestora, operațiune efectuată cu titlu gratuit, conform Ordinului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.1340/2015.

 

CULTURĂ, RELIGIE ȘI SPORT

 • Înființarea unui ansamblu folcloric și desfășurarea de spectacole trimestriale;
 • Instalarea unei rețele Wireless – WiFi în satele Greci, Mateești și Turcești;
 • Înființarea echipei de fotbal a localității sub denumirea “RECOLTA MATEEȘTI”;
 • Construirea de terenuri sintetice în satele Greci și Turcești prin intermediul Grupului de Acțiune Locală (GAL);
 • Sprijinirea unităților școlare și bisericilor din localitate.

Leave a Response