|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat o rectificare pozitivă a bugetului Primăriei Râmnicului 

ce-institutii-vor-beneficia-de-alocari-suplimentare-in-urma-rectificarii-bugetare-sri-sie-dna-csm-primesc-bani-in-plus

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară luna trecută, a aprobat rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 în plus cu suma de 909.000 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2016, rectificat, are valoarea totală de 288.172.100 lei, la partea de venituri, din care 261.969.300 lei – venituri estimate pentru anul 2016 şi 26.202.800 lei – excedent ai anului 2015, şi 288.172.100 lei, la partea de cheltuieli. S-a rectificat lista cuprinzând situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de învăţământ pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2016, în plus cu suma de 130.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 10.248.000 lei. În 25 februarie 2016, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova a comunicat primăriei repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016, actualizată în baza Deciziei nr. 2/24.02.2016 pivind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pe anul 2016, alocate la nivelul judeţului Vâlcea, în baza Legii nr. 248/2015 şi HG nr. 36/2016. Cu suma de 268.000 lei s-au majoraat veniturile bugetului local pe anul 2016. Cu adresa nr. 6508/18 martie 2016, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova a comunicat primăriei repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016, actualizată în baza Deciziei nr. 3/18.03.2016 pivind repartizarea pe unităţi administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditat pe anul 2016, respectiv a estimărilor pentru anii 2017-2019, în baza Legii nr. 339/2016 şi HG nr. 136/2016. Cu suma de 641.000 lei sau majorat veniturile bugetului local pe anul 2016. Prin bugetul iniţial aprobat prin HCL 22/02.02.2016 a fost alocata suma de 148.000 lei pentru acordarea stimulentului educaţional sub forma de tichete sociale pentru gradinte pe anul 2016, in baza legii 248/2015 si HG 36/2016, iar ulterior prin adresa nr. 4451/25 februarie 2016, inregistrata ia Direcţia Economico Financiara a Municipiului Rm Valcea sub nr. 215908 din 26.02.2016, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Craiova, a alocat primăriei suma de 268.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru acordarea acestor tichete sociale pentru grădiniţe.

Leave a Response