|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Lădeşti, Ion Lixandru, găsit cu NEREGULI la investiția de reabilitare drumuri de interes local 

primar-ladesti
  • Curtea de Conturi a dat dreptate „Ziarului de Vâlcea”:

 

Primarul din Lădeşti, Ion Lixandru, găsit cu NEREGULI la investiția de reabilitare drumuri de interes local

 

Conform unui raport al Curţii de Conturi, la obiectivul de investiții „Reabilitare drumuri de interes local în comuna Lădești”, lucrare în curs de execuție în anul 2014, au fost efectuate lucrări care nu se încadrează în devizul ofertă, în sensul majorării valorii anumitor categorii de lucrări și diminuării altor categorii de lucrări, fără a se depăși valoarea totală a devizului ofertă, valoare ce se regăsește și în contractul de execuție lucrări încheiat cu constructorul, fără a se întocmi documentele legale de modificare prevăzute în contract, dispoziții de șantier, respectiv note de renunțare și note de comandă suplimentară. Totalul diferențelor dintre lucrările efectuate și facturate în condițiile modificărilor prezentate și devizul ofertei de preț este de 73.000 lei. În data de 30 decembrie 2012, „Ziarul de Vâlcea” a scris următoarele: „Există indicii că primarul localităţii Lădeşti, Ion Lixandru, a organizat defectuos licitaţia pentru obiectivul «Reabilitare drumuri de interes local în comuna Lădeşti». În calitatea sa de preşedinte al comisiei de licitaţie Ion Lixandru, veterinarul expert în asfaltări de drumuri, a atribuit lucrarea unei societăţi cu experienţă similară inexistentă – SC Construct Proiect SRL Vâlcea. Pe surse am aflat că marele atu al acestei societăţi ar fi fost prietenia dintre familia patronului Miricioiu (Construct Proiect) şi preşedintele PNL Vâlcea, Cristian Buican. De altfel, această societate a mai executat în trecut mici lucrări în zona de nord a judeţului, acolo unde jupân absolut este şeful liberalilor vâlceni, deputatul Buican. În anunţul postat pe site-ul SEAP se menţionează: «Contractul are ca scop achiziţia de proiectare şi execuţie a lucrări de investiţii Reabilitare drumuri de interes local în comuna Lădești. Oiectivul principal al acestei achiziţii constă în: realizarea serviciului de proiectare fazele documentaţie pentru obtinerea certificatului de urbanism şi autorizaţie de construcţie plus proiectul tehnic plus detalii de execuţie plus caiet de sarcini plus asistenţa tehnică din partea proiectantului. Modernizarea retelei de drumuri se afla in teritoriul administrativ al comunei, satele: Ladesti, Maldaresti, Chiricesti, Cermegesti, Ciumagi, Gageni, Pasculesti, pe o lungime de 6,16 km. Drumurile propuse pentru modernizare fac legatura corpurilor de sate cu drumul national DN65 C Horezu – Craiova. Obiective specifice: îmbracamintea rutiera existenta este alcatuita din patul drumului, compactat natural prin circulatie si strat de forma din pamanturi necoezive in grosime variabila de 3-10 cm, cu defectiuni rutiere specifice acestui tip de drum, cu declivitate de max 12, latimea platformei de 7-7,5 m. Sistemul de colectare si scurgerea apelor pluviale este alcatuit din santuri de pamant si podete. Prin documentatie se va asigura: sporirea capacitatii portante a sistemului rutier; aducerea drumului la o stare tehnica corespunzatoare desfasurarii circulatiei in conditii de confort si siguranta deplina; mentinerea unei stari de ordine, curatenie si aspect estetic placut». Persoanele ce deţin functii de decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: primar Ion Lixandru, viceprimar Iordache Nicolae, secretar Enuta Ion, Contabil Constantinescu Cristiana, consilieri locali Dragnea Sabin, Iordache Nicolae, Stanciu Gheorghe, Mihalcea Gheorghe, Cismaru Constantin, Staneci Florin, Tuicu Eleonora, Andronache Ilie, Mosteanu Cristian, Teodoescu Ionela-Cristina, Nemulescu Nicolae. Aşadar, toată această comisie va da în curând cu subsemnatul pentru licitaţia cu cântec, cu valoare de 3,66 milioane de lei”.

Revenind însă la concluziile inspectorilor de la Curtea de Conturi, trebuie să subliniem că Primăria Lădeşti nu a întocmit în 2014 fişa activităţii zilnice și foile de parcurs componente pentru autoturismul aparţinând parcului propriu și care la data efectuării prezentei misiuni de audit, are înregistrați un număr de 22.000 km efectuați. La două obiective de investiții, au fost acceptate la plată și decontate cheltuieli majorate nejustificat în sumă estimată totală de 3.000 lei, reprezentând contribuția la asigurările sociale a angajatorului, determinată pe seama coeficientului de 20,8% aplicat la valoarea manoperei înscrisă în situația de lucrări, față de coeficientul legal de 15,8%. S-au calculat accesorii în sumă estimată totală de 1.000 lei. Nu s-a respectat obligaţia de către ordonatorul principal de credite de a prezenta în şedinţă publică în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrele expirate, și în luna decembrie pentru trimestrul IV, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative ale comunei Lădești, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. Nu au fost respectate prevederile legale privind evidența și raportarea angajamentelor legale, nefiind înregistrate în contul din afara bilanţului 8067 „Angajamente legale”, valoarea angajamentelor rezultate din contractele încheiate cu furnizorii de lucrări, bunuri și servicii. Sistemul de control intern este proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, fiind identificate următoarele deficiențe: nu s-a elaborat și aprobat de către ordonatorul principal de credite Codul etic pentru personalul din subordine; nu au fost identificate proceduri scrise pentru toate activităţile derulate în entitate.

(Petre Coman)

Leave a Response