|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va prezenta nivelul taxelor şi impozitelor locale 

impozite

 

Prefectura Vâlcea a convocat, joi, 25 februarie, în şedinţă de lucru, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, cu următoarea ordine de zi: modificări legislative privind impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016 (prezintă Primăria Municipiului Rm. Vâlcea); diverse. Pentru anul 2016, persoană ce deţine o clădire în proprietate la data de 31 decembrie 2015, datorează pentru acea clădire, un impozit, ce se calculeaza influentat de următorii parametrii: cota de impozitare; valoarea pe metru pătrat de construcţie; coeficientul de transformare a suprafeţei utile în suprafaţă construită; destinaţia construcţiei. Procentul de impozitare pentru clădirile rezidenţiale la Rm. Vâlcea nu a fost modificat în anul 2016 faţă de anul 2015, fiind în continuare 0,1%. Valoarea pe metru pătrat de construcţie a avut o creştere de la 935 lei la 1.000 lei, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, în termeni reali aceasta reprezentând o creştere de impozitare de aproximativ 7%. Coeficientul de transformare a suprafeţei utile în suprafaţă construită s-a modificat începând cu data de 01.01.2016 de la 1,2 la 1,4, această modificare a codului fiscal produce efecte în principal pentru apartamentele de bloc la care nu se poate determina suprafaţa construită măsurată prin exterior, ci numai suprafaţa utilă, creşterea fiind în aceste situaţii de aproximativ 20%. Dacă până la 31.12.2015 impoziele erau calculate în funcţie de proprietar persoană fizică sau juridică, începând cu 01.01.2016 intervine o impozitare diferenţiată în funcţie de destinaţia clădirii şi anume dacă este o clădire rezidenţială sau nerezidenţială. Clădire rezidenţială înseamnă conform codului fiscal construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. Dacă în aceasta se desfasoara activităţi economice, respectiv îşi desfasoară activitatea o persoana fizica ce practică o activitate independentă, întreprindere individuala sau asociaţie familiala, impozitele stabilite sunt în procent de 0,3%, conform Codului fiscal. Acest procent de impozitare de 0,3% se aplică daca valoarea locuinţei a fost stabilita printr-un raport de evaluare făcut în ultimii 5 ani, respectiv daca locuinţa a fost achizitionata sau construita în ultimii 5 ani şi dacă contribuabilul depune declataţia cu această valoare impozabilă până la 31.03.2016. Dacă locuinţa a fost achiziţionată/construită într-o perioadă anterioară mai mare de 5 ani sau dacă nu exista o reevaluare în ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinţa determinata de Codul fiscal. La municipiul Rm. Vâlcea tarifele pe metru pătrat de teren nu au fost modificate faţă de anul precedent, dar totuşi impozitul pe teren a suferit unele creşteri datorită faptului că începând cu 01.01.2016 au avut loc două modificări ale modului de calculul al impozitului pe teren care determină aceste creşteri şi anume: se plăteşte impozit pe terenul ocupat de construcţii care până la 31.12.2015 era scutit de impozit; în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp impozitul se calculează la acelaşi tarif ca şi curtea, conform art. 465 din Legea 227/2015 Codul fiscal. Au fost anulate majorările care se aplicau asupra impozitului pe clădirile cu suprafaţa mai mare de 150 mp precum şi pentru persoanele care deţineau în proprietate mai multe clădiri.

Leave a Response