|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Preţul energiei termice facturată populaţiei a fost diminuat în Râmnic la 217,89 lei/Gcal inclusiv TVA 

Cet-Govora

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară, a decis ca preţul energiei termice facturată populaţiei să fie diminuat de la 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, la 217,89 lei/Gcal inclusiv TVA, ca urmare a reducerii cotei pe valoare adăugată de la 24% la 20%. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 276,89 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 217,89 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 59 lei/Gcal va fi asigurată din bugetul local al municipiului. Prin Hotărârea nr.164 din 31 august 2015, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preţul local al energiei termice facturată populaţiei ia nivelul de 181,57 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, precum şi asigurarea începând cu data de 01.07.2015 din bugetul local, a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 272,48 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 47,33 lei/Gcal inclusiv TVA. Ulterior, prin Hotărârea nr.187 din 30 septembrie 2015, Consiliul Local al Municipiului a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, începând cu data de 01.10.2015 în cuantum de 230,74 lei/Gcal exclusiv TVA. De asemenea, conform prevederilor articolului 2 din hotărârea mai sus menţionată, diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 225,15 lei/Gcal, inclusiv TVA, aprobat prin Hotărârea nr. 164 din 31 august 2015 , în cuantum de 60,96 lei/Gcal urma să fie suportată din bugetul local al municipiului. Cu adresa nr. 617/21.01.2016, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 2133/21.01.2016, CET Govora a solicitat să le comunicăm preţul de facturare la populaţie ai energiei termice, începând cu luna ianuarie 2016, având în vedere că potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, începând cu data de 01.01.2016, taxa pe valoare adăugată se reduce de la 24% la 20%.

Leave a Response