|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Conducerea Tribunalul Vâlcea se plânge de lipsa de spaţiu 

Tribunal

 

Tribunalul Vâlcea îşi desfăşoară activitatea într-un imobil construit în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, într-una din cele mai frumoase clădiri ale municipiului Râmnicu Vâlcea, monument de arhitectură înscris în lista monumentelor istorice din anul 2004, situaţie care, potrivit legii, nu a permis modificări ori extinderi. Clădirea a făcut obiectul unor reparaţii capitale după restituirea acesteia de către Ministerul Apărării Naţionale în anul 1995, iar prin recompartimentarea făcută cu această ocazie, nu s-au putut configura decât 3 săli de judecată, insuficiente în situaţia în care, în cadrul fiecărei secţii, se desfăşoară zilnic mai multe şedinţe de judecată. În general, toate spaţiile destinate funcţiunilor instanţei sunt în prezent inadecvate, fapt ce a determinat ca departamentul economico-financiar, biroul pentru expertize judiciare şi biroul consilierilor de probaţiune să-şi desfăşoare activitatea în clădirea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Clădirea tribunalului necesită reparaţii capitale şi consolidare. În prezent, este în curs de avizare un proiect de consolidare, reparaţii şi extindere, derulat prin Compania Naţională de Investiţii. În aceste condiții, au fost stabilite mai multe ședințe de judecată în aceeași sală, în aceeași zi, și a fost drastic redusă posibilitatea judecătorilor de a fixa termene de judecată între termenele stabilite potrivit planificării, neexistând fizic nici posibilitatea de a se soluționa cauzele în birouri, având în vedere gradul de aglomerare al acestora și inexistența măcar a unei camere de consiliu. Pe de altă parte, deși s-a stabilit că este absolută necesară organizarea unei registraturi generale la nivelul tribunalului și s-a hotărât în acest sens, practic până la această dată nu s-a putut identifica ori delimita un spațiu adecvat acestui serviciu. Arhivele instanței, atât cele curente cât și arhivele vechi au devenit neîncăpătoare, deși trierea dosarelor din arhiva veche, potrivit nomenclatorului Ministerului Justiției, a continuat şi în acest an. Astfel, o parte din dosare au fost transmise către Arhivele Statului Vâlcea, iar o altă parte au fost topite. Această operațiune, însă, nu a dus la eliberarea spațiilor, motiv pentru care, pentru păstrarea dosarelor, s-a apelat la soluția dulapurilor și fișetelor care au fost amplasate pe holuri și coridoare, afectând practic spațiile de trecere, ceea ce a atras sancționarea instituției la ultimul control PSI. În general, însă, starea de fapt nu s-a modificat în bine substanţial, astfel că, direct ori indirect, această situaţie și-a pus amprenta asupra rezultatelor instanței în anul 2015 şi în final asupra calităţii actului de justiţie. Între urgenţele nerezolvate în anul 2015 reţinem: demararea lucrărilor de construcţie la Judecătoria Horezu; situaţia localului în care funcţionează Judecătoria Drăgăşani; situaţia spaţiului neadecvat în care funcţionează Tribunalul Vâlcea. În ceea e priveşte localul pentru Judecătoria Drăgăşani, autorităţile locale au pus la dispoziţie clădirea în care a funcţionat maternitatea din localitate, însă Ministreul Justiţiei nu a asigurat finanţarea necesară pentru amenajarea acestei clădiri. Din punct de vedere logistic, pe parcursul anului 2015 s-a urmărit asigurarea funcționării aparaturii existente și reducerea costurilor cu imprimarea, în condițiile în care nu ne-am bucurat de sprijinul Ministerului Justiției pentru asigurarea service-lui aparaturii din dotare. Dată fiind vechimea echipamentelor, în ultimii ani au apărut tot mai des probleme în funcționarea acestora. Aplicația Ecris, modificată la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, nu răspunde întru-totul dispozițiilor acestuia generând probleme de aplicare și îngreunând mai ales activitatea grefierilor. Tot aici trebuie amintit și că modulul statistic nu este de natură să acopere toate situațiile care pot apărea într-o instanță şi se ajunge ca situaţiile statistice generate de sistem să reflecte deformat realitatea, astfel încât practic se ratează obiectivele pentru care acest modul a fost creat. În ultimul an, tot mai des au fost probleme din cauza defectării echipamentelor din dotare, echipamente de importanţă maximă pentru funcţionarea sistemelor informatice. Din același motiv, al lipsei totale de spații, toate calculatoarele de redare au fost amplasate într-o singură încăpere, ceea ce nu reprezintă de fapt o soluție optimă, ci mai curând una de avarie.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response