|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va atribui noi licenţe de traseu pentru transport de persoane 

consiliul-judetean

 

 

Luni, 29 februarie 2016, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 19 proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Se vor aproba următoarele propuneri: raport privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în cursul anului 2015; informare privind activitatea din trimestrul IV 2015 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016; aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2016 la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe perioada anului trecut; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009; aprobarea reţelei şcolare din învăţământul special, pentru anul şcolar 2016-2017; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „SC Eurofina SRL – Drăgăşani – Mitrofani – Amărăşti – Guşoeni”, operatorului de transport rutier SC SLS Express SRL; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – SC Vox Profile SRL Mihăeşti”, operatorului de transport rutier, SC Antares Transport SA; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere; mandatarea reprezentantului acţionarului unic judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să aprobe vânzarea către Ciech a pachetului de acţiuni deţinut de societate la Ciech Soda România; prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de Şef serviciu al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, de către domnul Bobe Ion, inspector de specialitate, gradul profesional I A, până la ocuparea prin concurs a postului respectiv, dar nu mai târziu de 6 luni; modificarea şi completarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response