|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Consilierii municipali, convocaţi în şedinţă ordinară să aprobe bugetul local pe 2016 

ce-institutii-vor-beneficia-de-alocari-suplimentare-in-urma-rectificarii-bugetare-sri-sie-dna-csm-primesc-bani-in-plus

 

 

Vineri, 29 ianuarie 2016, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 17 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015; aprobarea execuţiei pentru bugetul Fondului de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare (IID) pe anul 2015; aprobarea execuţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ şi instituţiilor de cultură pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe surse de finanţare pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ETA SA pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; raport şi proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru elaborarea documentaţiei de urbanism reactualizare PUZ Goranu 2, aferent dezbaterii publice din 15 septembrie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil – teren cu destinaţia de drum public; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de mentenanţă pentru sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2016; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul mimim garantat; raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2015; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2016-2017; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei „Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, proiect propus la iniţiativa unui grup de consilieri locali.

Leave a Response