|miercuri, august 17, 2022
  • Follow Us!

AFACERI LIBERALE DUBIOASE! BANI PENTRU CAMPANIE? Păsat i-a dat unei firme de apartament un contract de 30 miliarde lei! 

Pasat CJ

 

Preşedintele CJ Vâlcea, Gică Păsat, a semnat cu SRL-ul Civil Speed din Ostroveni un contract de 30 miliarde de lei vechi

În data de 7 ianuarie 2016, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea s-a semnat contractul de lucrări „Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţul Olt”, între vicepreşedintele cu atribuţii de preşedinte, Gheorghe Păsat, şi SC Civil Speed SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea str. Ostroveni nr. 6, reprezentată prin administratorul Mircea Alin Amărăzeanu. Pe site-ul oficial al firmei respective nu apare nici o lucrare de construcţie de anvergură executată de firma respectivă, astfel că se pune întrebarea dacă SC Civil Speed SRL va avea capacitatea de executa investiţia, în condiţiile în care CJ Vâlcea va plăti peste 30 miliarde de lei vechi, echivalent a 685.000 euro inclusiv TVA? Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, care se va plăti executantului de către achizitor este de 25 miliarde de lei vechi, echivalent a 570.500 euro, din care cuantumul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute este de 2,3 miliarde de lei vechi, la care se adaugă 5 miliarde de lei vechi, reprezentând TVA. Principalele modalităţi de finanţare sunt: bugetul propriu al judeţului şi alte surse legal constituite. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului care face parte integrantă din acesta, emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea a amplasamentului DJ 648 cuprins între km 8+900 şi km 9+470. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul contractului este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere, şi predarea amplasamentului de către achizitor. Potrivit contractului, executantul are obligaţia de a executa, finaliza, remedia orice defecte şi de a întreţine lucrarea „Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Lim. Judeţ Olt” cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. SC Civil Speed SRL are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Firma în cauză este pe deplin responsabilă pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta la locul executării lucrărilor în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: confortul riveranilor; căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

Pe surse am aflat că SC Civil Speed SRL a efectuat unele lucrări de calitate îndoielnică în localitățile Vlădești și Dăești. În privința lucrărilor efectuate la Vlădești a fost sesizată și o instituție cu sediul la Pitești.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response