|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat în şedinţă extraordinară să aprobe taxele şi impozitele valabile în 2016 

primaria-ramnicu-valcea

 

 

Luni, 9 noiembrie 2015, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat în şedinţă extraordinară să aprobe nivelul impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016. Astfel, vor fi aprobate următoarele propuneri: cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; impozitele şi taxele locale, precum şi alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2016; taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2016; tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliţia Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni contravenţionale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul viitor; taxele, precum şi nivelurile minime şi maxime pentru sancţiunile contravenţionale, stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetului local, pentru anul 2016; regulamentul privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016. Cu acest prilej, se va aproba regulamentul privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plată a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul fiscal 2016, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se va acorda o bonificaţie de 10% contribuabililor persoane fizice şi juridice care efectuează anticipat, până ta 31 martie inclusiv, plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol unic provenind din orice fel de impozite şi taxe, inclusiv amenzi şi se acordă pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport. Termenele pentru plata obligaţiilor către bugetul local constând din impozite, taxe şi alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite şi aprobate pentru anul 2016, sunt următoarele: impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se datorează anual şi se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice (în condiţiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice şi persoane juridice, este de până la 50 de lei inclusiv, acesta se plăteşte integral până la primul termen de plată); taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora; taxele pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv (taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată); taxa pentru deţinere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2016; taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii; impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul; taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa; taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se plăteşte lunar până în ultima zi lucrătoare; taxele de urgenţă se achită anticipat eliberării actelor administrative; taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor; tarifele pentru servicii, despăgubirile şi amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea.

Leave a Response