|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat planul anual de achiziţii publice şi mentenanţă pe 2015, având ca beneficiar CET Govora 

cet_govora_orizontal

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat luna trecută planul anual de achiziţii publice şi mentenanţă pe 2015 pentru sistemul de termoficare urbană în municipiul Râmnicu Vâlcea, având ca beneficiar CET Govora. Pentru a respecta în totalitate prevederile Contractului de concesiune nr. 9692/2002, CET Govora a venit cu propunerea ca, în luna ianuarie a fiecărui an, să prezinte planul anual de mentenanţă pe structuri de lucrări servicii şi produse inclusiv estimările valorice, pentru care Consiliul Local va emite un aviz de principiu, urmând ca după aprobarea BVC de către Consiliul Judeţean Vâlcea pentru anul respectiv, acesta să fie prezentat Consiliului Local pentru aprobare în forma în care a fost aprobat de Consiliul Judeţean Vâlcea. Conform unui raport al conducerii CET Govora, asigurarea condiţiilor de calitate pentru energia termică furnizată consumatorilor şi a celorlalte clauze contractuale din contractele de furnizare energie termică încheiate cu consumatorii, a creşterii eficienţei energetice a sistemului de termoficare urbană, dar mai ales a indicatorilor de performanţă pentru perioada 2011-2015 impuşi odată cu contractul de finanţare a investiţiilor derulate prin Consiliul Judeţean Vâlcea pentru CET Govora pe POS Mediu au obligat CET Govora să aloce resurse financiare suplimentare faţă de anii precedenţi, astfel încât principalii indicatori de performanţă să fie realizaţi. Astfel, în baza HCL nr. 16/31 ianuarie 2011 privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai sistemului public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din municipiul Râmnicu Vâlcea, contractul de concesiune s-a completat cu actul adiţional nr. 3339/1 februarie 2011, principalii indicatori care depind exclusiv de planul anual de mentenanţă (din cei 16) se referă la gradul de continuitate în asigurarea serviciului, precum şi la pierderi de energie termică în reţele de transport şi distribuţie. Preţul local de referinţă se aprobă anual cu data de 1 iulie a fiecărui an, aşa cum este prevăzut în anexa 1.4 la contractul de finanţare pe POS Mediu nr. 3986/B.17 august 2011, ajustat în termeni reali faţă de anul 2010, an în care a fost aprobată ultima majorare a preţului local de referinţă (de facturare), planul anual de mentenantă neavând nici o influenţă asupra acestuia. Preţul local de referinţă (PLR) depinde în cea mai mare măsură (putând fi negociat) de impactul strategiilor unitare de investiţii, în conformitate cu master planul pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană. Accesarea fondurilor europene cu o cofinanţare de 3% de către municipalitate şi Consiliul Judeţean Vâlcea cu cofinanţare de 2% pe POIM 2014-2020, aşa cum s-a aprobat prin HCL nr. 83/2015 şi HCJ nr. 108/2015, reprezintă condiţia obligatorie care creează premisele pentru renegocierea PLR, în sensul menţinerii la acelaşi nivel de la un moment dat sau chiar al diminuării acestuia. De asemenea, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat în 2010 politica tarifară referitoare la preţul local de referinţă şi a acordării subvenţiei din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 2010-2031. Sub 40% din total costuri de mentenantă se regăsesc în tarife si implicit în preţul total al Gigacaloriei pe care îl plătesc consumatorii, diferenţa fiind susţinută de CET Govora, prin diminuarea ponderii profitului în tarife.

Leave a Response