|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Uzinele Sodice Govora (actuala SC Ciech Soda România SA) au un nou acţionar majoritar 

usg_37146800

În vederea desfăşurării şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor de la Uzinele Sodice Govora (actuala SC Ciech Soda România SA), care a avut loc zilele trecute, Depozitarul Central a comunicat oficial în data de 1 septembrie structura acţionariatului de la întreprinderea vâlceană. Astfel, noul acţionar majoritar este compania Ciech Cerium din Polonia (cu peste 94% din acţiuni), urmată de CET Govora (cu 5,54%), AAAS (cu 0,22%), persoane fizice (cu 0,19%). Luna trecută, s-a înregistrat cesiunea unui număr de 248,66 milioane de acţiuni de la cedentul SC Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda SA către cesionarul Ciech Cerium, societate cu răspundere limitată. Ca urmare, capitalul social al SC Ciech Soda România SA rezultat în urma majorării capitalului social şi cesiunii de acţiuni este de 111,3 milioane de lei (faţă de 66,3 milioane de lei anterior majorării), divizat în 445,2 milioane de acţiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 lei. Capitalul social este subscris şi vărsat, supus înregistrării în Depozitarul Central şi era deţinut în august 2015 de către acţionarii societăţii, după cum urmează: Ciech Cerium (55,85%), SC Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda SA (38,18%), CET Govora (5,52%), Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (0,22%), alţi acţionari (0,21%). În acest an, în cadrul procedurii de majorare a capitalului social, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Ciech Soda România SA, au fost subscrise de către acţionarii înregistraţi la data de înregistrare (2 februarie 2015), un număr total de 180 milioane de acţiuni noi, în valoare totală de 45 milioane de lei, în felul următor: etapa I – SC Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda SA a subscris un număr de 168,77 milioane de acţiuni noi, în valoare de 42,3 milioane de lei, CET Govora a subscris un număr de 9,9 milioane de acţiuni noi, în valoare de 2,47 milioane de lei; etapa II – SC Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda SA a subscris un număr de 1,24 milioane de acţiuni noi, în valoare de 310.300 lei, iar CET Govora a subscris un număr de 72.860 acţiuni noi, în valoare de 18.214 lei. În anul 2014 a fost majorat capitalul social al SC Ciech Soda România SA cu suma de 30 milioane de lei prin emisiunea unui număr de 120 milioane de acţiuni. Observaţiile auditorului cu privire la incidenţa art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile au fost consemnate la punctul 7 din raportul auditorului independent prezentat şi aprobat în şedinţa acţionarilor din 27 mai 2015, după cum urmează: „Fără a exprima rezerve atragem atenţia asupra notei 10.12 la situaţiile financiare ale societăţii care descrie faptul că, la 31 decembrie 2014, SC Ciech Soda România SA are active nete negative în sumă de 412,62 milioane de lei, iar datoriile pe termen scurt depăşesc activele circulante cu 179,6 milioane de lei. Aceste condiţii indică existenţa unor incertitudini semnificative privind capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea. Cu toate acestea, conducerea societăţii consideră adecvată aplicarea principiului continuităţii activităţii în pregătirea situaţiilor financiare anexate, ţinând cont de sprijinul financiar continuu din partea Grupului Ciech din care face parte societatea. De asemenea, SC Ciech Soda România SA se află în situaţia în care activul net determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În conformitate cu Legea 31/1990, în astfel de situaţii trebuie convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care să decidă asupra măsurilor ce trebuie luate în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare”.

(Petre Coman)

Leave a Response