|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

BUICAN ȘI PĂSAT AU „LIBER“ LA JAF! Liberalii vor să schimbe modul de conducere a societăţii CET Govora şi să revoce întreg consiliul de administraţie 

cet_govora_orizontal

 

 

Miercuri, 30 septembrie 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe mandatarea lui Remus Petrescu, reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, să aprobe modificarea statutului societăţii, în sensul schimbării sistemului de administrare, de la sistemul unitar la cel dualist. Cu această ocazie, vor fi desemnaţi primii 7 membri ai noului Consiliul de supraveghere, pe o perioadă ce nu poate depăşi 2 ani, durata mandatului acestora fiind provizorie, până la desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere potrivit legii. Tot CJ Vâlcea mai trebuie să mandateze reprezentantul acţionarului unic în AGA la societatea CET Govora să constate încetarea de drept a mandatului membrilor consiliului de administraţie al întreprinderii.

Liberalii din Consiliul Județean Vâlcea, marionetele absolute ale deputatului Cristian Buican, au îmbrăcat, CU MAXIMĂ IPOCRIZIE ȘI PERVERSITATE, în cuvinte frumoase (DAR MINCINOASE!) DORINȚA LOR DE A AJUNGE LA BUTOANELE CET-ULUI ȘI A-L JEFUI:

Din analiza prevederilor legale, s-a constatat că diferenţele între sistemul dualist (Consiliu de Supraveghere şi Directorat) şi cel unitar de administrare (Consiliu de Administraţie şi Director general) sunt majore şi au implicaţii directe asupra modului în care este condusă întreprinderea publică, din următoarele considerente: în cazul întreprinderilor publice delegarea funcţiei de conducere către directori este obligatorie, şi nu facultativă, în virtutea OUG nr. 109/2011, care prevede că, în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; în cazul sistemului dualist, separarea funcţiei de conducere executivă, de cea de supraveghere este intrinsecă, ceea ce oferă acţionarilor mai mult control asupra managementului unei întreprinderi publice care nu poate fi decât benefic pentru profitabilitatea în ansamblu a întreprinderii publice; această separare clară între funcţia de administrare şi cea de control este avantajul cheie al sistemului dualist, ideea din spatele acestui sistem de administrare fiind cea de separare a instituţiei de control de instituţia de administrare; într-un sistem dualist, Consiliul de Supraveghere este format numai din membri fără atribuţii executive, spre deosebire de sistemul unitar (sistemul dualist elimină riscul de a avea un director general influent care să exercite presiuni sau să influenţeze alţi membri neexecutivi ai consiliului. În sistemul dualist, directorul general raportează către Consiliul de Supraveghere, iar influenţa exercitată asupra membrilor Consiliului ar fi, în acest caz, mult mai redusă); Consiliul de Supraveghere face constant recomandări şi controlează Directoratul, fiind, de asemenea, implicat în toate deciziile fundamentale pentru întreprinderea publică, fapt care este prevăzut în conformitate cu obligaţiile Consiliului de Supraveghere; organismul de conducere – Directoratul – este format din 3 până la 7 membri, care vor lua decizii cu majoritate de voturi, fapt ce va asigura un proces mai bun de luare a deciziilor.

Se poate aprecia că sistemul dualist de administrare a unei întreprinderi publice este mult mai avantajos decât cel unitar, justificarea şi oportunitatea alegerii sistemului dualist de administrare a unei întreprinderi publice constând în obligativitatea separării clare a activităţii de administrare de activitatea de control ceea ce va asigura un management mai echilibrat pe termen lung. Astfel, directorul general va conduce împreună cu alţi directori. Directorii din întreprinderea publică vor avea drepturi mai apropiate şi vor conduce colectiv, nefiind toţi subordonaţii unuia. în sistemul dualist, Consiliul de Supraveghere este un echivalent al Consiliului de Administraţie, dar cu atribuţii suplimentare. Mai mult, prin HG nr. 462/2006 a fost aprobat programul „Termoficare 2006 – 2020 căldură şi confort”, având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice. Prin acest program se asigură realizarea a unuia sau mai multor obiective între care reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru top consumatorii racordaţi la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, reducerea consumului de resurse energetice primare, obţinerea unor randamente energetice mai mari, precum şi reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi în reţelele de distribuţie. Beneficiarii Programului „Termoficare 2006 – 2020 căldură şi confort”, pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sunt autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică. Sumele necesare pentru realizarea programului se alocă anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita a maximum 70%, diferenţa urmând a fi asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale. Prin acest program au fost realizate mai multe obiective de investiţii având ca beneficiar CET Govora, suma reprezentând contribuţia locală fiind asigurată de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Ţinând cont de situaţia economică-financiară actuală a CET Govora (societate administrată în sistem unitar), de numeroasele problemele cu care se confruntă, precum şi de faptul că nu întotdeauna consiliul de administraţie şi directorul general al societăţii, răspund cu promptitudine la solicitările Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitate de autoritate tutelară, referitoare la activitatea societăţii, în scopul funcţionării CET Govora în condiţii normale si al eficientizării activităţii acesteia, conducerea executivă a CJ Vâlcea propune schimbarea sistemului unitar de administrare a CET Govora, cu sistemul de administrare dualist, care va oferi acţionarului unic Judeţul Vâlcea mai mult control asupra activităţii societăţii şi va genera un management mai echilibrat al întreprinderii publice.

(Petre Coman)

Leave a Response