|vineri, aprilie 10, 2020
  • Follow Us!

URBAN îl somează pe primarul Gigi Matei să aplice legea! 

masini urban

URBAN îl somează pe primarul Gigi Matei să aplice legea!

Comunicat de presă

Domnule primar interimar Matei Gigi Ion, In baza prerogativelor cu care ati fost investit si a atributiilor postului pe care il ocupati VA SOMAM sa respectati si sa aplicati prevederile REGULAMENTULUI , asa cum a fost aprobat de catre Consiliul Local prin HCL 168 din 28.08.2014. Va facem cunoscut ca, datorita faptului ca noul operator nu indeplineste conditiile legale impuse de REGULAMENT, in luna August 2015 Depozitul ecologic FETENI a inregistrat o pierdere de 243.213,6 lei, pierdere care se constituie drept prejudiciu in bugetul local al municipiului Ramnicu Valcea.

Facem precizarea ca, in calitatea sa de operator autorizat, URBAN SA indeplineste toate conditiile, fiind singurul operator din zona care SORTEAZA, in statia de sortare proprie autorizata conform legii, deseurile colectate si asigura, din anul 2009 si pina in prezent, INDEPLINIREA TUTUROR ANGAJAMENTELOR si OBLIGATIILOR PE MEDIU asumate de catre Primaria Municipiului Ramnicu Valcea in calitatea sa de autoritate publica locala.
Va prezentam mai jos o serie de predeveri din REGULAMENT care obliga primarul municipiului Rm Valcea, sa ia masuri pentru ca noul operatorul sa respecte REGULAMENTUL. Avand in vedere si prevederile Art. 1: 1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare al municipiului Rm Valcea. 4) Operatorii serviciilor de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este organizata gestiunea serviciilor de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. Cat si prevederile Art. 2: “Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare: a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;” Si prevederile Art. 99: “3) Reprezentantul autoritatii administratiei publice locale sau al asociatiei de dezvoltare comunitara va controla prin sondaj si/sau ca urmare a sesizarilor venite din partea populatiei activitatea depusa de operator, iar in cazul in care rezulta neconformitati se incheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrarii sau calitatea necorespunzatoare a acesteia; 4) Pe baza procesului verbal de constatare, autoritatea administratiei publice locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, aplica penalitatile mentionate in contractual de delegare a gestiunii incheiat cu operatorul, acestea reprezentand unitati procentuale din valoarea lunara totala a contractului.”
Si prevederile Art. 102: “3) Autoritatile administratiei publice locale aplica penalitati contractuale operatorului serviciului de salubrizare in cazul in care acesta nu presteaza serviciul la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului.” Si prevederile Art. 105, literele b), c) si e): “In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si ANRSC, au acces neingradit la informatii necesare stabilirii: b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii; e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare” si prevederile Art. 111 “Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament, atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.” si prevederile Art. 114 “Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentanti imputerniciti ai Primarului si ai presedintelui ANRSC, dupa caz, conform competențelor stabilita de lege.

 

Urban S.A.

 

Leave a Response