|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Primarul interimar Ion Gigi Matei a convocat a treia şedinţă a Consiliului Local, pentru marţi, 14 iulie 

matei

• Întrucât la şedinţa din 10 iulie nu a fost cvorum de prezenţă,

Primarul interimar Ion Gigi Matei a convocat a treia şedinţă a Consiliului Local, pentru marţi, 14 iulie

 

Vineri, 10 iulie, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, de către primarul interimar Ion Gigi Matei, însă la şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din cei 23 în funcţie, fapt ce nu a întrunit cvorumul minim necesar pentru desfăşurarea şedinţelor în plen. În aceste condiţii, primarul interimar Ion Gigi Matei a convocat, pentru a treia oară, Consiliul Local, în şedinţă extraordinară, pentru marţi, 14 iulie 2015. În convocator se spune că cea mai mare parte din aceste proiecte de hotărâri au un grad ridicat de urgenţă (alocări bugetare pentru finanţarea unor lucrări de investiţii, constituirea unui fond de risc aferent creditului contractat de societatea ETA SA, aprobarea programului Zilelor Imnului Naţional etc) şi, de aceea, se impune convocarea unei noi şedinţe extraordinare, pentru data de 14 iulie 2015. Ordinea de zi cuprinde: raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA şi garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind constituirea unei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii ale bugetului local, în favoarea Eximbank România SA, pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar şi rambursarea acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului finanţat din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2015; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia Zilelor Imnului Naţional; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului nr. 28077/20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a imobilului „Grădiniţa cu program prelungit Nord 3”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafaţă de 11 ha, proprietatea municipiului, situat în punctul Feţeni; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unui imobil; raport şi proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr. 119/2013 şi nr. 147/2013; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.

Leave a Response