|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Pierderile de apă din Băile Govora, Horezu şi Băbeni – soluţionate de Apavil 

conducte-termoficare-5

 

 

Personalul de întreţinere şi reparaţii al Apavil – Centrul de Exploatare Vest a executat o serie de lucrări în ultima perioadă în întreaga arie de operare. Astfel, în Băile Govora au fost reabilitate branşamentele şi efectuate legăturile pe conducta PEHD De110 pe str. Eroilor.

În comuna Frânceşti au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile (conducta PEHD D263). Intervenţii similare s-au făcut pe reţeaua de apă potabilă De50 – str. Pieţii – Băile Govora, precum la două branşamente individuale din comuna Păuşeşti Otăsău. În această ultimă localitate, au fost montate apometre la noi utilizatori, conform avizelor tehnice de branşare la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare. De asemenea, tot în Păuşeşti Otăsău a fost curăţat şi reglat un regulator de presiune Dn100 pe reţeaua de alimentare cu apă. În plus, a fost înlocuită o conductă de canalizare spartă cu una din PVC, pe o distanţă de 12 ml. Tot în sectorul Govora, a fost montat un debitmetru electromagnetic la staţia de epurare Buneşti.

În sectorul Horezu a continuat montarea conductei PEHD De 110 pe ultimul tronson de 400 ml în satul Izvorul Rece, fiind făcute inclusiv umplutura în şanţ şi aducerea la starea iniţială a terenului la lucrarea „Înlocuire reţea alimentare cu apă potabilă şi refacere branşamente Vaideeni – Izvorul Rece”.

Alte lucrări punctuale derulate în sectorul Horezu au vizat: decolmatarea şi curăţarea manuală a prizei de captare de suprafaţă Râmeşti; înlocuirea unor apometre defecte; eliminarea pierderilor de apă pe reţeaua PEHD De40 şi înlocuirea unui branşament din oţel cu conductă PEHD la sediul Poliţiei situat în Horezu, pe str. T. Vladimirescu; finalizarea igienizării staţiei de apă Bârzoteni, precum şi a bazinului de neutralizare a clorului gazos; curăţarea şi spălarea reţelei de canalizare şi a căminelor de vizitare pe str. T. Vladimirescu.

În sectorul Băbeni s-a procedat la monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălcească (unde au fost remediate defecţiunile tehnice), a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti. De asemenea, au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile situate în Băbeni – pe str. Petrolului, Serafimeşti, Ungureni, Şcolii şi Calea lui Traian.

Ca şi în celelalte sectoare, s-a procedat la înlocuirea apometrelor la branşamentele individuale în Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, în această ultimă localitate fiind curăţată şi spălată reţeaua de canalizare (sat Corbi).

Alte lucrări importante din sectorul Băbeni au vizat: urmărirea lucrărilor de săpătură mecanică la montarea conductelor de apă şi canalizare pe str. Ungureni şi Calea lui Traian (lucrări executate pe POS Mediu), precum şi la montarea conductelor de canalizare pe str. Uzinei, Văcăreşti, Romani, Pădureţu şi Mărculeşti; punerea în funcţiune a staţiilor de pompare şi repompare în Romani şi Băbeni (Pădureţu); amenajarea albiilor râurilor Bistriţa şi Luncavăţ în vederea creşterii frontului de captare la sursele din Frânceşti şi Şirineasa.

Leave a Response